De mensen van SWOCC

Onderzoekers

Op basis van een beurs werken (gepromoveerde) academici aan een onderzoek dat binnen hun expertisegebied ligt. Na afronding wordt het onderzoek uitgebracht als SWOCC-publicatie.

Bureau

De dagelijkse leiding van SWOCC is in handen van de directeur en een klein medewerkersteam. Samen managen zij het bureau.

Oprichter

SWOCC is in 1995 opgericht op initiatief van Giep Franzen.

Beschermvrouwe

Mary Hoogerbrugge is sinds 2019 beschermvrouwe van SWOCC.

Bestuur

Het bestuur van SWOCC behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord. Zij bepaalt en bewaakt de koers en is verantwoordelijk voor het strategische en financiƫle beleid. Bovendien stelt het bestuur in samenspraak met de Raad van Advies de onderzoeksagenda op.

Raad van Advies

In de Raad van Advies zijn de begunstigers van SWOCC vertegenwoordigd. Zij representeren de stem van de praktijk en geven advies over de onderzoeksprojecten.

SWOCC Selectie redactie

De SWOCC Selectie redactie maakt ieder kwartaal een selectie van de meest recente en relevante wetenschappelijke publicaties. De artikelen worden samengevat en verschijnen ieder kwartaal in een SWOCC Selectie uitgave, beschikbaar voor onze begunstigers.

SWOCC Research Grant Jury