Geschiedenis

SWOCC (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie) is in 1995 opgericht met aanvankelijk als doel om met fundamenteel onderzoek een bijdrage te leveren aan commerciële communicatie. In de loop van de tijd heeft SWOCC steeds meer de brugfunctie tussen wetenschap en de praktijk naar zich toe getrokken. Het draait dus niet alleen meer om het initiëren van nieuw onderzoek, maar om de kruisbestuiving tussen praktijk en wetenschap. Dit wordt inmiddels niet alleen meer gedaan door het publiceren van de welbekende rode boekjes, maar ook door middel van het communiceren over bestaand onderzoek, het inspireren van de wetenschap en de dialoog aan te gaan met de praktijk.

1995

1995 – OPRICHTING DOOR GIEP FRANZEN

Op 14 juli 1995 werd SWOCC opgericht met het doel om door middel van fundamenteel onderzoek een bijdrage te leveren aan de praktijk van commerciële communicatie. De stichting werd gevestigd aan de afdeling Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam. Giep Franzen was initiator en drijvende kracht achter de oprichting van SWOCC. Bij de oprichting waren twee grote sponsoren uit het bedrijfsleven betrokken (FHV BBDO en VNU) en vanuit de universiteit Jan van Cuilenburg (afdelingsvoorzitter van Communicatiewetenschap) en Peter Neijens (eerste directeur).

1995-1999

1995-1999 – PIONIERFASE

Giep Franzen en onderzoekster Mary Hoogerbrugge domineerden de eerst jaren van SWOCC werkend vanuit het kantoor van Giep in Naarden Vesting. De eerste vier publicaties waren van hun hand.

1999

1999 – PROFESSIONALISERING

Met het aantreden van directeur Edith Smit werd SWOCC verder geprofessionaliseerd. De rode boekjes werden geïntroduceerd, de website gelanceerd evenals de nieuwsbrief en de SWOCC dossiers. De nieuwsbrief werd aanvankelijk via de post naar begunstigers toegestuurd.

2005

2005 – 10 JARIG JUBILEUM

2005 stond in het teken van het 10-jarig bestaan van SWOCC. Dit jaar verschenen drie publicaties over de belangrijkste SWOCC ingrediënten: mensen, begunstigers en onderzoek. Op 16 november werd het jubileum gevierd met een drukbezochte feestelijke bijeenkomst in Artis met gerenommeerde sprekers zoals Tim Ambler (London Business School) en Robert Heath (University of Bath).

2006

2006 – MODELLENBOEK

Giep Franzen maakte een selectie van de belangrijkste merkmanagementmodellen en bundelde dit in een uniek boek: Het modellenboek. Een boek dat met recht een onmisbaar standaardwerk voor elke merkmanager kan worden genoemd.

2007

2007 – EERSTE BOEKPRESENTATIE

In 2007 is er, naast de gebruikelijke Wetenschap-Praktijk Ontmoeting, een nieuwe activiteit bijgekomen: de boekpresentatie. Publicaties die niet centraal staan bij een Wetenschap-Praktijk Ontmoeting, krijgen extra aandacht in de vorm van een boekpresentatie. In 2007 zijn de eerste twee boekpresentaties gehouden.

2009

2009 – JUBILEUM PUBLICATIE

In 2009 verscheen de vijftigste SWOCC publicatie. Het was een jubileumnummer van de bekende rode SWOCC publicaties en een dankbetuiging aan de oprichter van SWOCC, Giep Franzen. In deze publicatie gaven 50 (oud-) SWOCC-ers hun visie op de kloof tussen wetenschap en praktijk en de rol van SWOCC hierbinnen. Dit Liber Amicorum geeft een mooi overzicht van wat onderzoek van SWOCC heeft betekend, nu nog betekent en zal betekenen voor het gehele merk- en communicatievak.

2009

2009 – GIEP BESCHERMHEER

In 2009 vond een aantal wijzigingen in het SWOCC bestuur plaats. In het voorjaar heeft SWOCC oprichter Giep Franzen besloten om zijn bestuurstaak van SWOCC neer te leggen en zich meer vanaf de zijlijn met SWOCC bezig te houden. Formeel is hij nu beschermheer van SWOCC.

2009

2009 – OPRICHTING RAAD VAN ADVIES

De stichting heeft het curatorium vervangen door een Raad van Advies, waarin een aantal begunstigers zitting nemen. De Raad van Advies heeft met name een klankbord- en ambassadeursfunctie. De leden adviseren met betrekking tot de keuze en opzet van onderzoeksprojecten. Hiernaast kunnen leden van de Raad van Advies zelfstandig onderzoeksprojecten aandragen en (mede) begeleiden.

2010

2010 – SWOCC COLLEGEDAG

Behalve de inmiddels bijna klassieke Wetenschap-Praktijk Ontmoetingen en boekpresentaties, organiseerde SWOCC in het voorjaar van 2010 voor het eerst een zogenoemde SWOCC collegedag. Op die dag werd een aantal SWOCC onderzoeken gepresenteerd in de vorm van een kort hoorcollege in een hoorcollegezaal van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot en een dergelijke opzet bleek zeker voor herhaling vatbaar.

2011

2011 – SYMPOSIUM 15 JAAR SWOCC

In 2011 vierde SWOCC haar 15-jarig bestaan met een prachtige bijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam. Daar presenteerden 15 wetenschappers in 15 minuten hun onderzoek naar merken, media en communicatie. Het was een feest om te zien hoe wetenschap kan inspireren. Zo hoort het te zijn.

2011

2011 – SWOCC SCRIPTIEPRIJS

In 2011 introduceerde SWOCC de SWOCC Scriptieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student die aan een Nederlandse universiteit de beste masterscriptie heeft geschreven binnen één van de onderzoeksgebieden van SWOCC: Merk & Mens, Merk & Organisatie of Merk & Communicatie.

2013

2013 – DEBAT MERKMANAGEMENT

Naast de meer reguliere bijeenkomsten, organiseerde SWOCC op 28 oktober 2013 ook een debat. Dit debat vormde het beginpunt voor het onderzoeksproject ‘Merkmanagement in de toekomst’. Tijdens dit debat discussieerden vooraanstaande marketeers aan de hand van vijf stellingen in besloten kring over het onderwerp.

2015

2015 – SWOCC SELECTIE

SWOCC slaat de brug tussen wetenschap en praktijk niet alleen door onderzoek te initiëren dat relevant is voor de praktijk, maar ook steeds meer door bestaande wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische inzichten. Om bestaande kennis nog toegankelijker te maken heeft SWOCC in 2015 daarom de SWOCC Selectie geïntroduceerd. De Selectie presenteert op beknopte wijze samenvattingen en praktische implicaties van onderzoek dat recent verscheen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Een zeer betrokken en enthousiaste redactie van praktijkprofessionals selecteert uit een flinke hoeveelheid studies de meest relevante. De uitgave verschijnt elk kwartaal online en zowel begunstigers als niet-begunstigers kunnen zich abonneren op de uitgave.

2018

2018 – UvA Academy

Sinds 2017 heeft SWOCC zich als kennispartner verbonden aan de masterclasses van de UvA Academy (voorheen Amsterdam Advanced Graduate School), van de Universiteit van Amsterdam. SWOCC stelt haar kennis beschikbaar aan de deelnemers van de masterclass. Het concept van de UvA Academy bestaat uit masterclasses voor professionals waarbij actuele en maatschappelijk relevante thema’s belicht worden vanuit verschillende invalshoeken en vanuit zowel de theorie als de praktijk. Dit past helemaal bij de doelstelling van SWOCC: Het toegankelijk en toepasbaar maken van kennis en onderzoek, kennis die voor iedere praktijkbeoefenaar onmisbaar is.

2019

2019 – MARY BESCHERMVROUWE

Giep Franzen draagt het stokje over in 2019. In 2019 is Mary Hoogerbrugge aangetreden als beschermvrouwe van SWOCC.