Expertisegebieden

SWOCC voert haar onderzoek uit binnen drie expertisegebieden, die samen het volledige onderzoeksdomein van SWOCC afdekken: Merk & Organisatie, Merk & Mens en Merk & Communicatie.

Merk & Organisatie

Merk & Organisatie richt zich op het onderzoek naar processen en beleid ten aanzien van het merk en merkcommunicatie binnen organisaties. Centraal staat de vraag hoe de organisatie denkt en handelt met betrekking tot merken, consumenten en communicatie. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als merkoriëntatie, merkpersoonlijkheid, merkidentiteit, merkportfoliostrategieën, brand equity en customer insights.

Merk & Mens

Het tweede expertisegebied richt zich op het onderzoek naar cognities, attitudes en gedragingen van mensen ten aanzien van merken en merkcommunicatie. Centraal staat de vraag hoe mensen denken, voelen en handelen met betrekking tot merken en merkcommunicatie. Merkimago, merkrelaties, reclameresponsen, reclame-irritatie en onbewuste beïnvloeding zijn onderwerpen die binnen deze onderzoekslijn aan bod komen.

Merk & Communicatie

Merk & Communicatie heeft betrekking op het onderzoek naar communicatiemiddelen waarmee merkboodschappen kunnen worden overgebracht. Onderwerpen die binnen deze onderzoekslijn aan bod komen zijn o.a. multimediastrategieën, tracking, gepersonaliseerde marketingcommunicatie, merkdesign, sportsponsoring en word-of-mouth.