Voor wie is SWOCC?

Praktijkprofessionals

Onderwijsbibliotheken

Onderzoekers en docenten

Studenten

Terug

Praktijkprofessionals

Door onderzoek, publicaties en het organiseren van bijeenkomsten biedt SWOCC toegang tot fundamentele kennis en een relevant netwerk.

SWOCC doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van marketing, merken en communicatie. Met behulp van de bekende ‘rode boekjes’ presenteren we onderzoeksresultaten helder en inzichtelijk met een focus op de praktische implicaties. We organiseren hiervoor grotere bijeenkomsten en ook kleinschalige workshops. Daarnaast publiceert SWOCC wekelijks blogs en brengen we ieder kwartaal de SWOCC selectie uit: samenvattingen van interessante wetenschappelijke artikelen uit gerenommeerde internationale tijdschriften.

SWOCC faciliteert hiermee niet alleen in de brede zin de professionalisering van het vakgebied. SWOCC helpt bijvoorbeeld ook organisaties hun talent te trainen, adviseurs om gefundeerd advies te kunnen geven, merkmanagers bij het positioneren van hun merk en ZZP’ers bij het verbreden van hun klantenkring.

Door onze publicaties en het organiseren van bijeenkomsten heb je als begunstiger van SWOCC niet alleen toegang tot fundamentele kennis, maar ook tot een groot relevant relatienetwerk van marketing- en communicatieprofessionals. De thema’s waarbinnen SWOCC onderzoek uitvoert zijn breed en daardoor voor verschillende professionals interessant. Onze begunstigers variëren van adviesbureaus (onderzoek, reclame, media, PR en design) tot adverteerders, ZZP’ers en non-profit organisaties.

In interactieve workshops en bijeenkomsten krijgen begunstigers de mogelijkheid om hun individuele en actuele vraagstukken te bespreken. Dat maakt de fundamentele kennis direct toepasbaar in de eigen praktijk en werkomgeving.

SWOCC geeft begunstigers een stem in het formuleren van de onderzoeksagenda. Begunstigers worden geconsulteerd over relevante actuele thema’s en hebben de mogelijkheid zelf onderzoeksthema’s aan te dragen.

Terug

Onderwijsbibliotheken

Door onderzoek en publicaties biedt SWOCC toegang tot fundamentele kennis op het gebied van merken, marketing, en communicatie welke voor zowel docenten als studenten relevant is. Voor bibliotheken op zowel universiteiten als hogescholen, is het aanbieden van SWOCC publicaties van toegevoegde waarde voor de studenten en docenten.

SWOCC is als kennisbron voor studenten zeer geschikt, aangezien SWOCC wetenschappelijke kennis op een vlotte en toegankelijke manier presenteert. Het kan hen bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van papers of scripties.

Voor docenten zijn SWOCC publicaties ook relevant als onderdeel van de literatuurlijst van cursussen die betrekking hebben op merken, marketing en communicatie.

De publicaties zijn bij ons op kantoor beschikbaar om te lenen. Docenten kunnen door middel van het afdragen van reprorechten  de SWOCC publicaties altijd op de literatuurlijst plaatsen, maar indien jouw bibliotheek begunstiger is, dan zijn publicaties ook beschikbaar in de eigen bibliotheek.

Terug

Onderzoekers en docenten

Voor onderzoekers en docenten kan SWOCC zowel een bijdrage leveren aan onderwijs als aan onderzoek.

SWOCC in het onderwijs

SWOCC presenteert wetenschappelijke kennis op een vlotte en toegankelijke manier. Dat maakt dat SWOCC als kennisbron erg geschikt is voor gebruik door jouw studenten, bijvoorbeeld bij het schrijven van papers of scripties. De publicaties zijn bij ons op kantoor beschikbaar om te lenen voor studenten, maar indien jouw hogeschool of universiteit begunstiger is, dan zijn publicaties ook beschikbaar in de eigen bibliotheek. Ook als onderdeel van de literatuurlijst zijn de publicaties geschikt, aangezien de publicaties allen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Indien de hogeschool of universiteit waar je werkzaam bent geen begunstiger is dan zijn publicaties te leen bij SWOCC. De publicaties, of delen hiervan, kunnen door reprorechten af te dragen op de literatuurlijst worden geplaatst.

Indien je een vak geeft over de praktische toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis, of bijvoorbeeld wetenschapscommunicatie, is SWOCC ook bij uitstek geschikt als kennisbron. We leggen namelijk altijd de nadruk op praktische implicaties van wetenschappelijke kennis. De SWOCC publicaties, de tabellen, figuren, infographics, blogs enzovoort kunnen daarom ook als voorbeeld dienen als vormen van wetenschapscommunicatie.

Tot slot kun je SWOCC altijd benaderen voor geschikte gastsprekers. Kijk hiervoor in onze lijst van begunstigers om te zien of geschikte organisaties tussen staan voor jou.

SWOCC in onderzoek

SWOCC kan je ook helpen in onderzoek. SWOCC publiceert regelmatig calls for proposals voor een onderzoeksbeurs. Middels deze beurs bieden we je de mogelijkheid een publicatie te schrijven over een onderwerp dat geschikt is voor de communicatiepraktijk.

Daarnaast geeft SWOCC je de mogelijkheid om op verschillende manieren je onderzoek te delen, ofwel te valoriseren. We zijn regelmatig op zoek naar wetenschappers die willen bijdragen aan onze wekelijkse content in de vorm van blogs. Dit zijn praktische, korte samenvattingen van wetenschappelijke artikelen en daarmee biedt SWOCC een kans om jouw onderzoek te presenteren aan een breed publiek.

SWOCC organiseert daarnaast regelmatig bijeenkomsten en workshops waar we ook graag onderzoekers uitnodigen om te spreken over een onderwerp. Op die manier krijg je toegang tot een groot relatienetwerk van marketing- en communicatieprofessionals. Dit netwerk is vaak nuttig voor toekomstige onderzoeksprojecten en beursaanvragen.

Terug

Studenten

SWOCC kan je helpen tijdens je studie, en in je carrière na je studie.

 

SWOCC tijdens je studie

SWOCC brengt al 25 jaar publicaties uit waarin actueel, wetenschappelijk onderzoek is gebundeld. De publicaties zijn bij ons op kantoor beschikbaar om te lenen voor studenten en als jouw hogeschool of universiteit begunstiger is, zijn de publicaties ook te vinden in de eigen bibliotheek. De publicaties kunnen goed van pas komen bij het schrijven van papers of je scriptie. Heb je nog inspiratie voor een scriptie onderwerp? Dan kun je ideeën opdoen aan de hand van onze wekelijkse blogs. Dit zijn kant-en-klare samenvattingen van wetenschappelijke artikelen over marketing, merken en communicatie.

SWOCC voor na je studie

SWOCC organiseert interessante bijeenkomsten met presentaties door wetenschappers en communicatieprofessionals. Dit geeft toegang tot de laatste actuele wetenschappelijke inzichten, maar ook tot een relevant netwerk voor na je studie. Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst, neem dan contact met ons op. De laatste beschikbare plekken stellen we graag open voor studenten.

Voor ambitieuze masterstudenten biedt SWOCC de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse SWOCC scriptieprijs. Als student maak je kans op €750 en de mogelijkheid om je scriptie tijdens ons symposium te presenteren voor een publiek van wetenschappers en communicatieprofessionals.

SWOCC is niet alleen als kennisbron en netwerk relevant, maar is ook een relevante leeromgeving waarmee je kansen creëert voor je carrière. We bieden geregeld stageplaatsen aan waarbij je volwaardig meedraait binnen het bureau, de kans krijgt om een eigen (onderzoeks)project op te pakken en veel contact hebt met het bedrijfsleven. Zo biedt SWOCC je de kans om professioneel te groeien.

Wil je na je studie in contact blijven met SWOCC? Check dan of jouw nieuwe werkgever begunstiger is en neem eventueel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.