Privacy verklaring

SWOCC vindt het belangrijk om te werken conform de AVG en informeert u hiermee over haar privacy beleid.

SWOCC, voluit Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam – statutair gevestigd in Amsterdam en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder kvk-nummer 41215229 – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SWOCC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Wij verzamelen informatie wanneer u zich registreert als begunstiger via onze website en het online begunstigersformulier invult of het contactformulier gebruikt.
 • Om begunstiger te worden, bestaat de vereiste informatie uit uw naam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, bedrijfsinformatie.
 • Uw bedrijfsnaam en logo komen op de website te staan.
 • Om toegang te krijgen tot het beveiligde begunstigersgedeelte van de website (Mijn SWOCC), bestaat de vereiste informatie uit uw e-mailadres en wachtwoord. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken.
 • Wanneer u mailt naar info@swocc.nl worden uw persoonlijke gegevens verzameld om te antwoorden.
 • Contactgegevens die we ontvangen van derden uit ons netwerk waaronder naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SWOCC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw toegang te personaliseren voor de persoonlijke SWOCC omgeving, het aanmelden voor evenementen en de nieuwsbrief.
 • Voor het afhandelen van uw begunstigersbijdrage of aanmelden voor evenementen.
 • Voor het verzenden van periodieke e-mails (het opgegeven emailadres zal alleen gebruikt worden om u informatie en updates te sturen. De mailinglijst database wordt beheerd door SWOCC).
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze doelstelling uit te kunnen voeren of u te informeren over publicaties, bijeenkomsten en/of wijzigingen.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Tijdens evenementen maken wij beeldmateriaal – bijvoorbeeld foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om verslag te doen van onze evenementen, om onze content meer sfeer te geven en voor archiefdoeleinden.

Beeldmateriaal wordt in sommige gevallen gedeeld via nieuwsbrieven, de website en social media kanalen. De verwerking hiervan is altijd vrijwillig en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Als je hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@swocc.nl.

 • Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens (waaronder beeldmateriaal) voor vieringen, zoals jubilea, en voor het maken van historische overzichten en -analyses.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SWOCC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Informatie die wordt gebruikt voor registratie en bijdragen wordt bewaard zolang het lidmaatschap duurt of zolang wij voor noodzakelijke doeleinden ertoe verplicht worden door de Nederlandse Belastingdienst.
 • Gegevens voortvloeiend uit sollicitaties worden bewaard voor de duur van de procedure of langer in geval de kandidaat hiervoor toestemming geeft.
 • Gegevens voortvloeiend uit vragen over een potentieel begunstigerschap worden bewaard voor de maximale periode van 18 maanden.
 • Gegevens voortvloeiend deelname aan de SWOCC scriptieprijs worden bewaard voor de duur van de beoordelingsprocedure. Na afronding van dit proces worden de gegevens uitsluitend bewaard na toestemming.
 • Gegevens die wij opslaan voortvloeiend uit onderzoeksprojecten worden ten allen tijde bewaard. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze activiteiten uit te voeren en deze te kunnen benaderen als spreker of als onderzoeker van een (follow up) studie.

Delen van persoonsgegevens met derden
SWOCC verstrekt daarnaast uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van het begunstigerschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben beoordeeld dat derde partijen waarmee wij werken verantwoord omgaan met persoonsgegevens, de afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Hierbij attenderen wij u ook op het volgende.

 • SWOCC maakt gebruik van het e-mailplatform Mailchimp wat opereert buiten de EU. Lees hier het privacy statement van Mailchimp.
 • SWOCC maakt gebruikt van Eventbrite voor het aanmelden voor bijeenkomsten. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst worden gegevens gedeeld met Eventbrite, lees hier het privacy statement van Eventbrite.

Ontvangen van Persoonsgegevens van derden
Soms ontvangen wij via bestuursleden, Raad van Adviesleden of netwerkcontacten persoonsgegevens van derden zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt in het geval dit relevant is voor de doelstellingen van SWOCC.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWOCC.
 • Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swocc.nl.

SWOCC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We maken gebruik van een beveiligde server van de Universiteit van Amsterdam. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@swocc.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

SWOCC vindt het belangrijk om uw privacy te waarborgen en maakt uitsluitende gebruik van:

 1. Noodzakelijke functionele en technische cookies. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 2. Anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Om dit te waarborgen hebben wij in Google Analytics de nodige aanpassingen doorgevoerd om uw privacy te waarborgen.
 3. Social media cookies: op het moment dat u een artikel of blog deelt via social media kanalen worden er cookies geplaatst door het betreffende social media kanaal waar u bent aangemeld. Desondanks dat dit buiten het bereik van SWOCC ligt dient u hiervoor toestemming te geven wanneer u de SWOCC website bezoekt.

Cookies verwijderen:
U kunt cookies makkelijk zelf verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de wijze waarop u per je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari (IOS)
Safari (macOS)

Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die zowel op onze website als offline wordt verzameld.

Laatste wijzigingsdatum 25-06-2020

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen op deze pagina plaatsen en u hiervan via onze nieuwsbrief over informeren.

Contact met ons opnemen
Als er vragen zijn over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@swocc.nl.