Working papers

De SWOCC Working Paper Series bevat oorspronkelijke, niet eerder gepubliceerde artikelen van recent wetenschappelijk onderzoek. Allernieuwste wetenschappelijke inzichten die inspireren tot verdere actie en onderzoek. De papers worden zorgvuldig beoordeeld door toonaangevende wetenschappers en practici.