rood boekje

Purpose Oriëntatie

Publicatiedatum: 18 | 01 | 2024
Delen:
Publicatie nummer:89
Publicatie auteur(s):Esther Overmars, Amber Kouwen

 

Purpose is meer dan een modewoord. Het is een transformerende kracht voor bedrijven om bij te dragen aan oplossingen voor mens, maatschappij en/of het milieu. Toch wordt purpose vaak verkeerd begrepen. Wat is purpose? Wat houdt het in om een purpose-gedreven onderneming te zijn? Hoe verschilt dat van minder purpose-gedreven ondernemingen? 

In deze publicatie onderzoekt SWOCC de oorsprong en betekenis van purpose. We leggen de aandachtsgebieden bloot om alle bedrijfsprocessen af te stemmen op de ontwikkeling en het nastreven van de purpose. We geven bedrijven die het voortouw willen nemen in onze samenleving concrete handvatten om meer purpose gedreven te worden. 

Praktische implicaties

  • Purpose heeft drie fundamentele kenmerken die vandaag relevant zijn: (1) de reden van bestaan, (2) het doel naast of anders dan winstmaximalisatie en de (3) prosociale bijdrage die betrekking kan hebben op mens, maatschappij en/ of het milieu.
  • Bedrijven omarmen een maatschappelijke rol om verschillende redenen: omdat ze gedwongen worden door regelgeving (het moet), omdat ze intrinsiek geloven in maatschappelijke verantwoordelijkheid (het hoort), of omdat ze inzien dat het financieel gunstig is (het loont). Omdat de financiële waarde van immateriële zaken zoals reputatie, het merk en duurzaamheid belangrijker is geworden, is die laatste reden voor veel bedrijven nog altijd de belangrijkste drijfveer om een positieve impact op de maatschappij na te streven. Het kan hen helpen bij het verminderen van risico’s, waaronder reputatie, regelgevings en operationele risico’s. Tegelijkertijd kan opportunistisch omgaan met purpose ook tot reputatieschade leiden.
  • De mate waarin de purpose is ingebed in een organisatie verschilt. Hurth et al. (2018) noemen dat purpose centrality of purpose maturity. Oriëntatie op purpose is dus niet een kwestie van wel of niet. Het is eerder een reis waarin verschillende afwegingen, keuzes en handelingen een rol spelen. Een sterk purpose-georiënteerd onderneming wordt gedefinieerd als een onderneeming waar de purpose al het dagelijkse handelen stuurt, diep en strategisch verankerd is en de naleving ervan te allen tijde centraal staat en in de kern van de bedrijfsvoering zit.
  • Aan de hand van literatuuronderzoek en diepteinterviews met 12 experts zijn zeven onderliggende bouwstenen van purpose oriëntatie geïdentificeerd. Het ‘Purpose Oriëntatie Wiel’ (p. 64) geeft een overzicht van deze zeven bouwstenen en hun betekenis. Elk van de zeven bouwstenen bestaat op zichzelf uit verschillende onderliggende elementen, en ze moeten gezien worden als een samenspel dat oriëntatie op purpose in een onderneming vergroot. De bouwstenen bieden handvatten om na te gaan of daadwerkelijk alle bedrijfsprocessen zijn afgestemd op de ontwikkeling en het nastreven van de purpose om vervolgens aandachtsgebieden vast te stellen. Daardoor kunnen ze dienen als een constante toetssteen voor ondernemingen die meer purpose-gedreven willen worden.

Wil je meer weten over purpose oriëntatie en de zeven onderliggende bouwstenen van purpose-gedreven ondernemingen? Bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Bekijk hier de mogelijkheden. Volg SWOCC op LinkedIn voor alle updates over deze en toekomstige publicaties.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.