Proefschriften

Iedere vier jaar stelt SWOCC een PhD-beurs beschikbaar aan een getalenteerde promovendus. Het promotietraject wordt afgesloten met een proefschrift, gepubliceerd door SWOCC.

5

Packaging design as communicator of product attributes

Dr. Iris van Ooijen

Despite its growing importance in the market place, packaging design as a persuasive cue is understudied in the consumer behavior literature. Although the effect of explicit packaging cues on food attribute perception has been studied extensively, systematic research on the effect of packaging design cues on food attribute perception is still in its infancy.  Lees verder

4

Catching COBRAs

Dr. Daan Muntinga

Met het steeds verder toenemende gebruik van sociale media en de invloed die deze hebben, staan bedrijven voor de uitdaging om de merkgerelateerde activiteiten van consumenten (Consumers’ Online Brand-Related Activities: COBRAs) te inspireren en beïnvloeden. Dit proefschrift stelt dat merken dat alleen effectief kunnen doen als zij een goed inzicht hebben in de bereidheid van […] Lees verder

3

Onder moeders paraplu?

Dr. Kim Cramer

Dit proefschrift geeft inzicht in de determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën, waarbij de relatie tussen individuele merken en het corporate merk centraal staat. Welke strategieën gebruiken ondernemingen om hun merken in onderlinge samenhang te managen? Welke argumenten gaan hieraan vooraf? Hoe komen deze strategieën tot uiting in reclame en hoe reageren consumenten hierop?

Lees verder

2

Researching brand images

Dr. Tijs Timmerman

Voor het succesvol managen van merken is het voor adverteerders belangrijk om te weten hoe consumenten merken waarnemen en evalueren. Er bestaat een groot aantal onderzoeksmethoden om het imago van een merk te meten. Alleen al in Nederland zijn meer dan 70 methoden op de markt gekomen om (aspecten van) het merkimago te bepalen.

Lees verder

1

Een schaap in de bus?

Dr. Joke Oppenhuisen

Waarden spelen in een samenleving een grote rol. Ze fungeren als basis voor het maken van keuzen en ze sturen daarmee het gedrag van mensen. In de marketingwereld worden waarden vaak aan producten en merken gekoppeld om een positieve indruk bij de consument op te wekken. Hoewel veel onderzoek met waarden wordt gedaan, is de […] Lees verder