Dossiers

De dossiers bevatten achtergrondinformatie, een technisch onderzoeksverslag of een verslag van een project waarvan later nog een publicatie zal verschijnen

8

Branding the organization

Prof. Giep Franzen

De term ‘merken’ is lange tijd voornamelijk geassocieerd met consumentenproducten, en dan met name FMCG. Als gevolg daarvan heeft het lang geduurd voordat organisaties die actief zijn op andere gebieden zich realiseerden dat hun naam eigenlijk een merknaam is. Het ontbreekt dergelijke organisaties dan ook vaak aan een duidelijke visie op hun merk. Dit geldt ook voor academici die zich voornamelijk hebben gericht op consumentenmerken, en pas recentelijk interesse beginnen te tonen in een bredere, meer algemene visie op het merk. Lees verder

7

Non-spot advertising

Drs. Krista Cornelis

Anno 2007 is non-spot advertising niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie en worden steeds meer programma’s ‘mede mogelijk gemaakt’ door adverteerders. In het zevende SWOCC-dossier, dat begin juni 2007 is verschenen, besteedt Krista Cornelis aandacht aan dit fenomeen.

Lees verder

4

Merkstrategie├źn

Drs. Charlotte Blom & Dr. Kim Cramer

Binnen de financiële dienstverlening hebben de laatste jaren fusies en overnames het merkbeeld veranderd. Merkportfoliomanagement wordt, onder andere door deze ontwikkelingen, dan van toenemend belang. Financiële dienstverleners vinden het daarbij steeds belangrijker de holdingnaam te introduceren.

Lees verder

2

Brand Strategies

Dr. Kim Cramer

In een markt vol fusies, overnames en merkruil is het managen van de merkportfolio van toenemend belang. Bedrijven voeren steeds meer merken, waardoor een duidelijk gestructureerde portfolio essentieel is. SWOCC startte een promotieproject waarin gekeken wordt naar de determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën.

Lees verder

1

Information Overload

Drs. Marco Cats

Theoretisch gezien kan men het begrip ‘information overload’ als volgt verklaren: van information overload is sprake wanneer het aanbod van informatie onevenredig toeneemt met de vraag naar informatie. In theoretische zin is sprake van information overload; de consument krijgt immers meer informatie op zich af dan hij/zij kan verwerken.

Lees verder