Publicaties

5

SWOCC Selectie 2015

In de laatste Selectie van 2015 worden zeven artikelen besproken die nauw aansluiten bij de expertisegebieden van SWOCC. Lees verder

4

SWOCC Selectie 2015

SWOCC Selectie 4 presenteert vijf actuele wetenschappelijke artikelen. Zowel artikelen die twee veel bediscussieerde onderwerpen – authenticiteit en social media – meer betekenis geven als onderzoeken naar een aantal communicatiestrategieën komen aan bod. Lees verder

70

Doelstellingen behalen met contentmarketing

Dr. Christine Liebrecht

De afgelopen jaren is contentmarketing als professioneel vakgebied sterk in opkomst. Nu organisaties grotere budgetten en meer personeel beschikbaar stellen voor contentmarketing, doemt een aantal onvermijdelijke vragen op. Wat is contentmarketing precies? Welke doelen kun je ermee nastreven? En met welke contentinhoud en -vorm zijn de geformuleerde doelstellingen het beste te behalen? Lees verder

3

SWOCC Selectie 2015

SWOCC Selectie 3 presenteert zes actuele wetenschappelijke artikelen. De thema’s die aan bod komen zijn gevarieerd maar er is een duidelijke tweedeling te maken tussen enerzijds artikelen die focussen op (de ervaring van) klanten en anderzijds artikelen die redeneren vanuit kansen voor het merk. Lees verder

69

Webcare: van experimenteren naar professionaliseren

Dr. Lotte Willemsen & Dr. Guda van Noort

Tien jaar geleden had nog niemand gehoord van webcare. Anno 2015 heeft de meerderheid van de Nederlandse adverteerders webcare geïmplementeerd. Professionalisering, in de zin van een meer doelmatige inzet van webcare, wordt gezien als de volgende uitdaging. Deze SWOCC-publicatie levert hier een bijdrage aan door wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van webcare in kaart te brengen. Lees verder

2

SWOCC Selectie 2015

SWOCC Selectie 2 presenteert tien actuele wetenschappelijke artikelen. De meeste van deze artikelen beschrijven onderzoek naar reclamestrategieën, maar er wordt ook aandacht besteed aan merkmanagement en aan het meten van merkwaarde en reclame-effectiviteit. Lees verder

1

SWOCC Selectie 2015

SWOCC Selectie 1 presenteert tien actuele wetenschappelijke artikelen. De onderwerpen die in dit eerste nummer aan bod komen zijn divers, van sportevenementen tot social media, van mond-tot-mondreclame tot b2c- en b2b-communicatie, van merkmanagement tot merkcommunicatie.

Lees verder

68

Merken in b2b

Carlo Kiksen MSc.

In deze publicatie onderzoekt SWOCC de rol die het merk speelt in de business-to-businessmarkt. Naast een uitgebreid literatuuronderzoek en een breed kwantitatief onderzoek onder 380 Nederlandse zakelijke kopers, zijn met inkopers enkele aankooptrajecten volledig doorlopen. Er worden onder meer uitspraken gedaan over de manier waarop bedrijven (in)kopen, welke rol het merk speelt in zakelijke aankoopbeslissingen en welke zakelijke kopers het meest gevoelig zijn voor Lees verder

67

Impliciet meten is weten?

Dr. Lisa Vandeberg

Expliciete vraagmethoden worden nog vaak ingezet wanneer onderzoekers en marketeers inzicht willen krijgen in wat er in consumenten omgaat. In deze publicatie wordt uitgelegd wanneer zulke expliciete methoden een vertekend, incompleet of zelfs volledig incorrect beeld geven van de psychologische processen die ten grondslag liggen aan consumentengedrag. Lees verder

66

Merkbeheer: het merkmanagement van morgen

Dr. Daan Muntinga

Het conventionele merkmanagementsysteem is niet langer in staat om de voortdurend veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden. Haar uitgangspunten van planning, controle, simpelheid en consistentie zijn in het huidige merklandschap van weinig strategisch nut meer. Hoe moet merkmanagement er in de toekomst uitzien? Lees verder