Publicaties

9

Reclamestrategieën

Dr. Kim Cramer

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan reclamestrategieën. De reclamestrategie bepaalt voor een groot deel het succes en dus de effectiviteit van een reclamecampagne. In deze publicatie wordt allereerst antwoord gegeven op de vraag wat een reclamestrategie precies is. Vervolgens worden de elementen beschreven waaruit een reclamestrategie bestaat (doel, doelgroep, reclamewerkingsmodel en creatief platform.

Lees verder

8

Merkrelaties

Drs. Daniëlle Bremer

Adverteerders proberen vaak bewust merken tot complete personen te maken. Alle uitingen van het merk staan in dienst van de te ontwikkelen persoonlijkheid. Consumenten kunnen dan ook van veel merken, mits je ze de juiste hulpmiddelen geeft, een uitgebreide ‘menselijke’ beschrijving geven met bijvoorbeeld leeftijd, uiterlijk, karakter, sociale klasse, en hobby’s. Als we merken als personen benaderen moeten we hieraan de conclusie verbinden dat consumenten relaties met merken kunnen hebben.

Lees verder

7

Brand equity

Prof. Giep Franzen

Niets in de marketingwereld is de laatste jaren zo in het centrum van de belangstelling komen te staan als de betekenis en waarde van sterke merken voor hun bezitters. In de grote standaardwerken op marketinggebied werden merken tot omstreeks 1990 slechts behandeld als identificatiemiddelen voor de producten van bepaalde aanbieders. De theorieën hielden zich voornamelijk bezig met de vraag hoe consumenten kozen tussen verschillende producten. Voor de zelfstandige rol die merken daarin speelden, was nauwelijks belangstelling.

Lees verder

5

Reclame-irritatie

Prof. dr. Edith Smit & Drs. Natasja Dokter & Drs. Babs Smith

Nederland ergert zich aan reclame. Uit een onderzoek van de Consumentenbond (1995) over consumentenergernissen blijkt dat televisiereclame de grootste bron van ergernis is, groter dan bijvoorbeeld de stijging van de tarieven van het openbaar vervoer of de gemeentelijke belastingen. De schuld lijkt te liggen bij zowel de overvloed aan tv-commercials als de inhoud ervan.

Lees verder

4

Pretesten

Drs. Mary Hoogerbrugge

In de vakliteratuur is de afgelopen jaren veel over pretesten geschreven. Een overeenstemming over wat pretesten precies inhoudt, of en wanneer je een reclame-uiting zou moeten pretesten en hoe dat te doen, bestaat er echter niet.

Lees verder

3

Tracking

Drs. Mary Hoogerbrugge

Steeds vaker wensen adverteerders inzicht in de bijdrage van reclame-investeringen aan de resultaten van hun merken in de markt. In deze context wordt de term accountabilty gebruikt. Reclame-accountability houdt in dat aannemelijk en aantoonbaar wordt gemaakt wat de bijdrage van reclame is aan de (merk)ontwikkeling op marktniveau.

Lees verder