Publicaties

2

Brand Strategies

Dr. Kim Cramer

In een markt vol fusies, overnames en merkruil is het managen van de merkportfolio van toenemend belang. Bedrijven voeren steeds meer merken, waardoor een duidelijk gestructureerde portfolio essentieel is. SWOCC startte een promotieproject waarin gekeken wordt naar de determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën.

Lees verder

16

Integrated Marketing Communications

Drs. Irene Koppe & Drs. Dana Zurr

Integrated Marketing Communications (IMC) staat voor het integreren van alle communicatie activiteiten van een merk om zo positieve en solide relaties te ontwikkelen met alle stakeholders. Alles wat een bedrijf doet – van het aannemen van de telefoon tot en met de productverpakking – draagt een inherente boodschap uit naar alle publieken die cruciaal zijn voor het succes van een bedrijf of merk.

Lees verder

15

Tussen droom en werkelijkheid

Drs. Thomas Sanders

Lange tijd werd het merk voornamelijk bestudeerd vanuit de consument. Met het bewust worden van de kracht van het merk, en de waarde van het merk voor een onderneming, groeit steeds meer de belangstelling voor de sturing van het merk door de merkmanager. Het begrip dat hiervoor werd geïntroduceerd is merkidentiteit.

Lees verder

1

Information Overload

Drs. Marco Cats

Theoretisch gezien kan men het begrip ‘information overload’ als volgt verklaren: van information overload is sprake wanneer het aanbod van informatie onevenredig toeneemt met de vraag naar informatie. In theoretische zin is sprake van information overload; de consument krijgt immers meer informatie op zich af dan hij/zij kan verwerken.

Lees verder

14

Effectiviteit van radioreclame

Drs. Jolanda van As

Deze publicatie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur op het gebied van effectiviteit van radioreclame en de factoren die deze effectiviteit beïnvloeden. In de praktijk worden radiocommercials en -campagnes vaak ontwikkeld en ingezet op basis van ervaringen uit het verleden. Dit proces wordt echter bijna nooit ondersteund door onderzoek. Ter ondersteuning heeft SWOCC daarom de bestaande kennis in kaart gebracht in dit naslagwerk.

Lees verder

1

Een schaap in de bus?

Dr. Joke Oppenhuisen

Waarden spelen in een samenleving een grote rol. Ze fungeren als basis voor het maken van keuzen en ze sturen daarmee het gedrag van mensen. In de marketingwereld worden waarden vaak aan producten en merken gekoppeld om een positieve indruk bij de consument op te wekken. Hoewel veel onderzoek met waarden wordt gedaan, is de […] Lees verder

13

Reclamemakers aan het woord over reclamestrategie├źn

Dr. Kim Cramer

Deze publicatie vormt het tweede deel van ‘Reclamestrategieën’. Het eerste deel met een literatuuroverzicht kwam uit 1998. In dit tweede deel worden de resultaten gepresenteerd van het empirische gedeelte. Door middel van expert-interviews, groepsinterviews en een analyse van bestaande reclamecampagnes wordt een ‘kijkje in de keuken van de reclamepraktijk’ gegeven op het gebied van de ontwikkeling van reclamestrategieën.

Lees verder

11

Reclame als zwakke kracht

Drs. Ayla Aytug

In deze publicatie wordt het onderscheid tussen twee reclamewerkingstheorieën beschreven. Dit zijn de ‘sterke theorie’ en de ‘zwakke theorie’. Vanuit de sterke theorie is het beoogde effect van reclame het realiseren van groei van de penetratie en toename van de aankoopfrequentie. Volgens de zwakke theorie is groei voor een merk nauwelijks te realiseren en behoort het doel niet groei, maar behoud van de penetratie en/of aankoopfrequentie te zijn.

Lees verder

10

Op zoek naar het merkimago

Drs. Margot Bouwman

Het is heel moeilijk om erachter te komen welk beeld mensen van een merk hebben. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat een adverteerder op een onderzoeksbureau afstapt met de vraag: ‘hoe is het met het imago van mijn merk gesteld?’. En dan wordt het ingewikkeld, want wat is een imago? In deze publicatie wordt een antwoord gegeven op de vraag wat een merkimago is en wordt een overzicht gegeven van technieken die op dit moment in Nederland worden aangeboden om het merkimago te meten.

Lees verder