SWOCC nieuws

SWOCC20 februari 2013

Scan van uw merk- en werkwaarden?

Claartje ter Hoeven en Joost Verhoeven werken sinds januari aan het SWOCC-onderzoeksproject Van werkwaarden naar merkwaarden. Hiervoor hebben de onderzoekers inmiddels een uitgebreide literatuurstudie afgerond. In zeer uiteenlopende disciplines blijkt te worden geschreven over waarden; zowel vanuit psychologie, sociologie, HRM als branding zijn dan ook veel inzichten gehaald. Hiernaast is het SWOCC-proefschrift van Joke Oppenhuisen onder meer van belang geweest bij het conceptualiseren van het begrip ‘waarden’.

Voor de volgende fase zijn Claartje en Joost nog op zoek naar een aantal onderzoekspartners/respondenten. Deelname houdt in dat binnen een periode van zes weken alle medewerkers binnen de organisatie tweemaal een vragenlijst van tien minuten invullen. Leidinggevenden krijgen hiernaast nog een aantal extra vragen voorgelegd. Uiteraard worden alle resultaten vertrouwelijk behandeld.

Als dank voor deelname ontvangt u als bedrijf een rapportage specifiek over de resultaten van uw organisatie. Dit geeft onder andere inzicht in het effect van (de overeenstemming tussen) werk- en merkwaarden op medewerkerbetrokkenheid en –prestatie. Dus wilt u graag meewerken aan dit SWOCC-onderzoek en hiermee de ‘merk- en werkwaardenscan’ ontvangen, laat het de onderzoekers weten via claartje@swocc.nl of joost@swocc.nl.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

Voor u verder gaat even bewijzen dat u mens bent.

Typ de eerste drie letters van het alfabet (anti-spam)