rood boekje

Waarden aan het werk

Publicatiedatum: 10 | 12 | 2013
Delen:
Publicatie nummer:64
Publicatie auteur(s):Joost Verhoeven, Claartje ter Hoeven

 

Waarden vormen niet alleen het fundament van organisatiemerken, maar zijn ook een belangrijke drijfveer voor het gedrag van medewerkers. Terwijl het juist deze medewerkers zijn die de merkpropositie waar moeten maken, is in onderzoek tot op heden weinig aandacht besteed aan hun waarden. In deze publicatie wordt daarom een brug geslagen tussen werkwaarden van medewerkers en organisatiemerkwaarden. De focus in deze publicatie ligt daarom op:

  1. De relatie tussen organisatiemerkwaarden en individuele werkwaarden.
  2. De consequenties van deze relatie.

Theoretische onderbouwing
Vanuit waardentheorie (Schwartz), wordt beschreven dat waarden zes kenmerken hebben. Waarden 1) zijn overtuigingen, 2) verwijzen naar wenselijke doelen, 3) overstijgen acties en situaties, 4) dienen als standaard of criteria, en 5) hebben een bepaalde volgorde van belangrijkheid. Tot slot bepaalt het relatieve belang van waarden menselijk gedrag. Iedere organisatie en cultuur kent basiswaarden, maar het waardensysteem bepaalt het relatieve belang.

Op basis van de werkwaardenschaal van Cablee en Edwards is in deze publicatie een merkwaarden en werkwaarden instrument ontwikkeld. Deze bestaat uit personeelswaarden, persoonlijke ontwikkelingswaarden, promotiewaarden, proactieve waarden en professionele waarden. Voor de relatie tussen merkwaarden en werkwaarden bestaan twee benaderingen. In het outside-in proces, beïnvloeden merkwaarden de waarden van medewerkers, bijvoorbeeld door een socialisatieproces. In de inside-out benadering is het andersom en worden merkwaarden gevormd door de medewerkers en hun waarden. Het empirisch onderzoek geeft meer bewijs voor de inside-out benadering. Als merkwaarden en werkwaarden congruent zijn is er sprake van meer medewerkersbetrokkkenheid en identificatie met de organisatie.

Praktische implicaties

  • De resultaten benadrukken het nut van een waardengedreven merk­ en personeelsmanagement. Medewerkers voelen zich immers betrokken bij een organisatie en identificeren zich ermee wanneer het merkwaardensysteem van de organisatie lijkt op hun persoonlijke werkwaardensysteem.
  • Hierbij is het van belang dat de gehele waardensystemen van medewerker en organisatie voldoende overeenkomen. Hoe meer de waardensystemen congruent zijn, hoe meer betrokkenheid en identificatie met de organisatie.
  • Het afstemmen en expliciteren van waarden biedt organisaties de mogelijkheid om de verbintenis met medewerkers te versterken. Medewerkers zullen bovendien intrinsiek gemotiveerd zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het realiseren van die organisatiemerkwaarden.
  • Organisatiemerkwaarden moeten niet alleen worden geformuleerd en gedocumenteerd. Er moet vooral uiting aan worden gegeven in communicatie en gedrag.
  • Het is belangrijk om te beseffen dat waardensystemen zich traag ontwikkelen. Het is dus niet reëel om als organisatie te verwachten dat je op korte termijn merk- en werkwaarden kan veranderen.
  • In merkcommunicatie is het belangrijk om duidelijk te zijn over de waarden die prioriteit hebben voor de organisatie, en over de waarden die onbelangrijk zijn. Op die manier maak je het voor zowel medewerkers als consumenten mogelijk om hun waardensysteem te toetsen aan dat van het organisatiemerk en zich zo met het organisatiemerk te verbinden.

In deze publicatie vind je het SWOCC merk- en werkwaarden instrument, waarmee de relatie tussen organisatiemerkwaarden en werkwaarden onderzocht wordt. Wil je meer weten over deze relatie, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.