Onderzoekers

Komala Mazerant

Komala Mazerant is hoofddocent aan de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR).

Samen met studenten, collega’s en het beroepenveld doet zij onderzoek naar effectieve merkcommunicatie op sociale media. In haar promotieonderzoek buigt zij zich over de vraag hoe timing, congruentie en mediumcontext engagement met inhakers beïnvloeden op sociale media. Deze inzichten worden vertaald naar praktische handvaten voor organisaties om engagement te stimuleren bij hun stakeholders op sociale media.
Eerder schreef zij samen met Thijs Waardenburg het boek ‘Inhaken met sociale media’.