kennisbank item

De 3 belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen UGC en influencer posts

Publicatiedatum: 27 | 01 | 2023
Delen:

Volg jij ons al op LinkedIn?

Via sociale media platformen zoals Instagram en TikTok doen sociale media gebruikers regelmatig merkinspiratie op. Een deel van die merkinspiratie vindt plaats via influencers: Invloedrijke sociale media gebruikers die door een merk betaald worden om positief over hun merk te praten. Een andere belangrijke bron van merkinspiratie zijn de consumenten zelf. Steeds vaker delen gebruikers van een merk hun ervaringen met de producten die zij kopen via sociale media. Ook deze content gemaakt door gebruikers, zogenaamde User Generated Content (UGC), kan grote invloed hebben op wat consumenten over een merk vinden. Maar waarom zijn deze contentvormen zo effectief? Het succes van influencerposts en UGC is grotendeels op dezelfde manier te verklaren. Zo worden beiden gezien als geloofwaardige bronnen, die een sterke band met hun volgers hebben. Er zijn echter ook verschillen tussen beiden. In deze blog vergelijken we UGC en influencers op 3 belangrijke punten, namelijk de 1) Geloofwaardigheid, 2) Relatie met volgers, en 3) Persuasieve intentie, en sluiten af met een conclusie. 

#1 Geloofwaardigheid 

Het eerste kenmerk wat een belangrijke rol speelt in de effectiviteit van zowel influencers als UGC is geloofwaardigheid. Influencers en gebruikers worden beiden gezien als geloofwaardige bronnen. Toch is deze geloofwaardigheid op een andere manier te verklaren. Bij influencers is de waargenomen expertise een belangrijk concept. Volgers hebben het idee dat de influencer weet waar hij of zij het over heeft en geloven daarom wat de influencer vertelt. Dit speelt vooral een rol bij micro-influencers die actief zijn in een bepaalde niche. Daarnaast is er bij influencers vaak sprake van wishful identification. Volgers vinden de influencer aantrekkelijk en zouden graag op hem of haar willen lijken. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van de influencer ook hoger. Bij gebruikers is de geloofwaardigheid meer gestoeld op ervaren gelijkheid. De volgers van de gebruikers zien dat ze lijken op de gebruiker, en nemen daardoor eerder aan wat hij of zij te zeggen heeft.  

#2 Relatie met volgers 

Een tweede belangrijk kenmerk is de relatie die influencers of gebruikers hebben met hun volgers. Voor zowel influencerposts als UGC speelt de relatie met de volger een belangrijke rol. Er is echter een cruciaal verschil. Bij influencers gaat het om een eenzijdige, parasociale relatie. Volgers hebben het idee dat ze een band opbouwen met de influencer, terwijl de influencer de volger vaak niet of nauwelijks kent. Bij UGC is deze relatie vaker wederzijds, bijvoorbeeld omdat je elkaar offline hebt ontmoet als vrienden of collega’s. Over het algemeen zijn we eerder geneigd in om informatie aan te nemen van mensen die we kennen. Deze wederzijdse band heeft dan ook een positieve invloed op de effectiviteit van UGC.     

 #3 Persuasieve intentie 

Het derde belangrijke kenmerk is het doel waarmee influencers en gebruikers content plaatsen. Voor influencers is het doel vaker persuasief, bijvoorbeeld omdat ze een samenwerking hebben met een bedrijf. Volgers weten dat influencers vaak gesponsord worden door bedrijven. Omdat ze dit weten is de kans groot dat zij daardoor meer weerstand tegen de boodschap hebben. Gebruikers hebben vaak geen directe persuasieve intentie, maar willen vooral hun ervaringen delen of iets over zichzelf vertellen. Dit zorgt ervoor dat volgers ook minder snel doorhebben dat ze beïnvloed worden door gewone gebruikers.  

Kortom 

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de effectiviteit van influencers en UGC zijn er ook belangrijke verschillen. Vooral de aard van de band die volgers hebben met een influencer of consument en het doel waarmee influencers en consumenten merkposts plaatsen verschillen. Bij UGC is er een tweezijdige relatie tussen de gebruiker en volger en hebben consumenten minder vaak door dat ze beïnvloed worden dan bij influencers. Dit heeft mogelijk positieve gevolgen voor het merk. De inzet van UGC kan daarom een waardevolle toevoeging zijn aan een marketingstrategie.  

Verder lezen? Deze blog is gebaseerd op volgende artikelen: 

AlFarraj, O., Alalwan, A. A., Obeidat, Z. M., Baabdullah, A., Aldmour, R., & Al-Haddad, S. (2021). Examining the impact of influencers’ credibility dimensions: attractiveness, trustworthiness and expertise on the purchase intention in the aesthetic dermatology industry. Review of International Business and Strategy, 31, 355-374. Lees het artikel hier.   

Giuffredi-Kähr, A., Petrova, A., & Malär, L. (2022). Sponsorship Disclosure of Influencers – A Curse or a Blessing? Journal of Interactive Marketing, 57(1), 18–34. Lees het artikel hier 

Nanne, A. J., Antheunis, M. L., & van Noort, G. (2021). The role of facial expression and tie strength in sender presence effects on consumers’ brand responses towards visual brand-related user generated content. Computers in Human Behavior, 117, 106628. Lees het artikel hier 

Nanne, A. J., Antheunis, M. L., & Van Noort, G. (2022). Using a photo-elicitation procedure to examine consumers’ motivations to create and post visual brand-related user generated content. Under Review.  

Over de auteur

Dr. Annemarie Nanne is Assistant Professor aan de Universiteit Twente bij de afdeling Communicatiewetenschap. Haar onderzoek richt zich op de rol van sociale media in gedragsbeïnvloeding van consumenten, met een focus op gezond en duurzaam gedrag. Hierbij kijkt ze zowel naar hoe consumenten elkaar beïnvloeden, als naar de rol van influencers en bedrijven in het beïnvloedingsproces.

Mail mij 1x per maand een update over merken, marketing en communicatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.