FAQ

Hoe wordt het onderwerp van een publicatie bepaald?
Het bestuur, de Raad van Advies en de directeur van SWOCC stellen de onderzoeksagenda op. Met andere woorden: zij bepalen – in hoofdlijnen – het onderwerp van de komende publicatie. Onder wetenschappers wordt vervolgens een call uitgeschreven: een oproep om een concreet onderzoeksvoorstel in te dienen. Aan het beste voorstel wordt een onderzoekssubsidie verstrekt, de SWOCC Research Grant.

Kun je ook een onderzoek in opdracht laten uitvoeren?
Het onderzoek van SWOCC is wetenschappelijk. Dat betekent dat het onafhankelijk en objectief moet zijn: het algemene belang van het vakgebied staat altijd voorop. SWOCC kan dus geen opdrachtonderzoek doen, maar bedrijven of personen kunnen wel onderzoeksvoorstellen aandragen. Het bestuur, de Raad van Advies en de directie nemen deze voorstellen vervolgens in beraad.

Kun je de publicaties ook bestellen als je geen begunstiger bent?
De publicaties zijn exclusief beschikbaar voor onze begunstigers. Het is dus helaas niet mogelijk om de publicaties los te bestellen of te downloaden.

Wat is de relatie tussen SWOCC en de UvA?
SWOCC is een onafhankelijke stichting maar werkt nauw samen met de UvA. Zo verzorgt de UvA de huisvesting en facilitaire zaken voor SWOCC.  Bovendien zijn veel van de wetenschappers die onderzoek doen voor SWOCC werkzaam bij de UvA, met name bij de afdeling Communicatiewetenschap of de onderzoeksschool Amsterdam School of Communication Research (ASCoR).