Verslagen bijeenkomsten

verslag

Derde SWOCC Symposium: drie trends in marketing- en communicatieonderzoek uitgelicht

SWOCC Symposium 2013

maandag, 9 september 2013

Op maandag 9 september vond het SWOCC Symposium 2013 plaats. Net zoals bij de eerste editie twee jaar geleden, vormde De Rode Hoed het toneel voor deze middag. Onderzoekers van diverse universiteiten in Nederland en Vlaanderen schotelden het praktijkpubliek in beknopte presentaties nieuwe inzichten voor op het gebied van merken en marketingcommunicatie.

Hoewel de onderwerpen divers waren, sprongen drie trends duidelijk in het oog. Allereerst bleek dat er steeds meer aandacht is voor onbewuste beïnvloeding: consumenten zijn zich vaak niet bewust van de manier waarop zij door marketeers beïnvloed worden. Wetenschappers ontwikkelen steeds meer manieren om deze invloeden toch te meten. Lisa Vandeberg (UvA) gebruikt bijvoorbeeld impliciete maten bij haar onderzoek naar cross-media effecten. Zij liet zien dat de effecten met gebruik van deze maten sterk verschillen van de effecten die gemeten worden met traditionele attitude-metingen. Thomas van Rompay  van de Universiteit Twente toonde aan dat het visuele ontwerp van verpakkingen allerlei onbewuste signalen uitzendt die ervoor zorgen dat consumenten bijvoorbeeld het gewicht of de prijs van een product anders inschatten. De tweede trend is het onderzoek naar sociale beïnvloeding. Consumenten beïnvloeden elkaar bij het nemen van beslissingen en het doen van aankopen en marketeers maken daar al steeds meer gebruik van. Saar Mollen van de UvA illustreerde de effectiviteit van sociale beïnvloeding met haar onderzoek: studenten eten gezonder (bestellen meer salades) wanneer via een poster wordt aangegeven hoe populair salades bij anderen zijn. Mirre Stallen (Radboud/Erasmus) onderzocht sociale beïnvloeding door middel van neuro-onderzoek. Zij concludeerde dat het imiteren van anderen vooral gedreven wordt door het positieve groepsgevoel van ‘erbij horen’ en niet zozeer door de angst om buitengesloten te  worden. Van deze kennis kunnen marketeers gebruik maken in het ontwerpen van campagnes gericht op gedragsbeïnvloeding. De laatste trend die op het symposium zichtbaar werd, is de groeiende interesse voor alternatieve vormen van marketingcommunicatie. Ook onderzoekers hebben niet meer alleen aandacht voor traditionele advertenties, er wordt bijvoorbeeld steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van in-game advertising. Karolien Poels van de Universiteit van Antwerpen was helaas verhinderd tijdens het symposium maar toont in haar onderzoek aan dat in-game advertising steeds meer geaccepteerd wordt door gamers. Eva van Reijmersdal (UvA) liet zien dat waarschuwen voor dit soort reclame ertoe leidt dat consumenten een betere merkherkenning hebben maar daarbij wel een negatievere houding krijgen ten opzichte van de adverterende merken.

Tot slot kreeg Judith Huibers, de winnares van de SWOCC Scriptieprijs, tijdens het symposium haar prijs van €1.000,- overhandigd. Aansluitend presenteerde zij haar onderzoek naar online reputatiemanagement.

Mirre Stallen  Peeter Verlegh en Judith Huibers  Saar Mollen

Media