rood boekje

Automated 1-2-1 Communication

Publicatiedatum: 25 | 06 | 2019
Delen:
Publicatie nummer:77

 

Aan de hand van de volgende vragen laat SWOCC publicatie 77 ‘Automated 1-2-1 Communication’ zien hoe merken strategisch gebruik kunnen maken van de conversational agents:

  1. Wat is geautomatiseerde 1-op-1 communicatie?
  2. Wat zijn de kansen voor organisaties met betrekking tot geautomatiseerde 1-op-1 communicatie?
  3. Wat moet je in overweging nemen bij de implementatie van geautomatiseerde 1-op-1 communicatie?
  4. Hoe ervaren consumenten geautomatiseerde 1-op-1 communicatie?

Theoretische onderbouwing
Geautomatiseerde 1-op-1 communicatie wordt gedefinieerd als het gebruik van technologie om organisaties in staat te stellen 1-op-1 contact te hebben met consumenten zonder tussenkomst van (menselijke) medewerkers. Dit heeft twee unieke kenmerken ten opzichte van bestaande self-service technologie, en one-to-one en one-to-many communicatiestrategieëen: de consument interacteert 1) via gesproken of geschreven taal en 2) met een geautomatiseerde entiteit (chatbot, virtuele assistent). De onderliggende technologie hiervoor varieert in verschillende niveaus van intelligentie.

Geautomatiseerde 1-op-1 communicatie biedt voordelen voor de consument: deze prefereert in sommige gevallen een chatbot boven menselijk contact, de houding ten opzichte van deze technologie is echter wisselend, er zijn sterke voor en tegenstanders. Zorgen omtrent privacy belemmeren weliswaar het gebruik van chatbots en agents, terwijl het vertrouwen in het eigen kunnen om met technologie om te gaan dit juist versterkt.

Het biedt ook voordelen voor de organisatie in termen van kostenbesparing voor serviceafdelingen, optimalisatie van werkprocessen in de gehele organisatie, en meer uitdagend werk voor servicemedewerkers.

Een zorgvuldig implementatieproces voor deze communicatiestrategie, is van belang juist vanwege de impact op consumenten de wisselende ervaringen van consumenten, de impact op de organisatie en de complexiteit van de technologie. De publicatie biedt hiervoor concrete adviezen.

Praktische implicaties
Vier overwegingen zijn belang voor de implementatie van geautomatiseerde 1-op-1 communicatie:

  • De werkzaamheden: wees je bewust van de grenzen van de huidige technologie. De integratie met andere systemen en de overeenstemming met de algehele klantbelevingsstrategie zijn essentiële factoren die in acht genomen dienen te worden. Zie figuur 2.3.1 in de publicatie.
  • Prestaties meten: meet de technologische prestaties, zoals het percentage vragen dat de agent met succes heeft behandeld.
  • Ethische overwegingen: privacy is cruciaal. Vind een balans tussen privacy van gebruikers en het verzamelen en opslaan van gegevens om zo de prestaties van de conversational agent te verbeteren.
  • De rol van communicatieprofessionals: de implementatie van geautomatiseerde 1-op-1 communicatie heeft een sterke technologische focus, waarin communicatieprofessionals een centrale rol in dienen te nemen.

In deze publicatie vind je checklist over hoe je als organisatie het beste geautomatiseerde 1-op-1 communicatie kan implementeren, alsmede een overzicht van taken van conversational agents en de typen intelligentie die ervoor nodig zijn. Wil je meer over geautomatiseerde 1-op-1 communicatie lezen, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.