kennisbank item

Privacy cynisme: een pleidooi voor meer gegevensbescherming

Publicatiedatum: 20 | 10 | 2022
Delen:

Volg jij ons al op LinkedIn? 

In het tijdperk van digitale communicatie is het managen van je online privacy een (z)ware uitdaging. Gezien de vele spelers in het digitale landschap die gebaat zijn bij het verzamelen en/of het gebruiken van informatie over ons gedrag, lijkt het dikwijls vechten tegen de bierkaai. Eerdere onderzoeken toonden inderdaad al aan dat individuen zich zorgen maken om hun online privacy, maar dat het daadwerkelijk beschermen van onze privacy toch problematisch lijkt te zijn. Zijn wij als consumenten niet gemotiveerd om onze informatie te beschermen, en zo niet, hoe komt dat dan? En misschien nog wel een belangrijkere vraag: als wij niet gemotiveerd zijn om onze online privacy te beschermen, moeten we dan niet stoppen te pleiten voor (meer) gegevensbescherming? 

Het onderzoek

In een grote survey, uitgevoerd onder bijna duizend Amerikanen, onderzocht ik samen met collega’s deze kwesties. We onderzochten specifiek de rol van het concept privacy cynisme in privacy gedragingen. Deze individuele eigenschap wordt gekenmerkt door een houding van onzekerheid, machteloosheid en wantrouwen ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door digitale platformen, waardoor privacybescherming subjectief zinloos wordt. Deze houding wordt bijvoorbeeld mooi gevangen door deze respons van een participant in een eerder onderzoek naar subjectieve percepties van online privacy:  

“Ik heb het gevoel, dat je de keuze hebt tussen niet internetten en dus vrij blijven van het toezicht, of ermee leven. Dus ik geef om privacy, maar ik denk dat het me niet genoeg kan schelen om niet te internetten. En ik weet op dit moment niet wat het alternatief is.”

De resultaten

Hoewel privacy cynisme wellicht een herkenbaar concept is voor ieder van ons, is tot op heden nooit onderzocht hoe deze cynische houding ten aanzien van privacy een rol speelt in ons online gedrag. De resultaten van onze survey lieten ten eerste zien dat een cynische houding negatief gerelateerd was aan het uitvoeren van privacy beschermende handelingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het uitzetten van locatie services, het lezen van privacy policies of het installeren van anti-tracking software. Daarnaast keken wij middels de survey naar een zogenaamde threat-appraisal en een zogenaamde coping-appraisal ten aanzien van privacy.  De threat appraisal is de beoordeling van de zogenaamde privacy dreiging bij individuen: is er een privacy risico, en hoe kwetsbaar ben ik en voel ik mij persoonlijk? Kortom gaat het hierbij om de waargenomen sterkte van de dreiging. De coping appraisal aan de andere kant gaat over de individuele beoordeling van hoe men met de dreiging om kan gaan. Heb ik de skills om mijn online privacy te managen, en wat zijn de kosten hiervan (bijvoorbeeld qua tijd en moeite)? 

Ons onderzoek wees uit dat hoewel een hoge threat appraisal (‘Hoe hoog is de dreiging’) normaal leidt tot meer beschermingsgedrag, dit veel minder het geval was voor mensen met een hoge mate van privacy cynisme. Privacy cynisme had dus een negatieve invloed op het beschermende effect van de threat appraisal. Aan de andere kant leidt een hoge coping appraisal (‘Wat kan ik aan de dreiging doen’) normaal gesproken tot meer beschermingsgedrag. In het geval van individuen met een hoge mate van privacy cynisme, zagen we dat de relatie tussen de coping appraisal en het beschermingsgedrag minder werd. Privacy cynisme had dus ook een negatieve invloed op het beschermende effect van de coping appraisal. 

Ons gebrek aan het nemen van maatregelen om onze privacy te beschermen, komt dus mogelijk niet voort uit een gebrek aan het belang dat wij hechten aan onze privacy. Zelfs als individuen een hoge dreiging ervaren, zorgt een hoge mate van privacy cynisme er mogelijk voor dat dit niet wordt omgezet in beschermingsgedrag.  Het is waarschijnlijk dat privacy cynisme dus een belangrijke oorzaak is voor het accepteren van privacy invasieve praktijken. Een stap om privacy cynisme en het effect er van te doen afnemen, is dan ook het aan banden leggen van de ogenschijnlijke grenzeloze mate waarin dataverzamelingspraktijken vandaag de dag plaatsvinden, en het toekennen van meer controle aan het individu. 

Meer weten? Dit artikel is gebaseerd op onderstaande publicatie: 
Van Ooijen, I., Segijn, C. M., & Opree, S. J. (2022). Privacy Cynicism and its Role in Privacy Decision-Making. Communication Research, 00936502211060984.

Over de auteur

Dr. Iris van Ooijen is werkzaam als Assistant Professor bij de Radboud Universiteit (bij Communicatiewetenschap / het Behavioral Science Institute). Ze is gespecialiseerd in (consumenten) gedrag in digitale omgevingen en onderzoekt hoe (het design van) digitale omgevingen de cognities, emoties en gedragingen van gebruikers beïnvloedt.

Mail mij 1x per maand een update over merken, marketing en communicatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.