Publicaties

55

Klantinzicht

Tijd voor een overzicht

Drs. Isabella Voskuyl & Drs. Robert van Ossenbruggen

Vrijwel iedere min of meer klantgeoriënteerde organisatie claimt ‘iets’ met Customer Insight te doen. Desondanks bestaat er nog altijd veel onduidelijkheid over het concept zelf en de organisatie van klantinzicht.

Hoewel het belang van klantinzicht alom wordt erkend, bestaat er over het concept an sich nog altijd veel discussie. Want wat is klantinzicht eigenlijk? Waar komt het vandaan? En hoe zorg je voor een succesvolle toepassing ervan? In deze publicatie loodst SWOCC u door het proces van verzamelen en toepassen van klantinzicht heen. Daarnaast wordt via een checklist uiteen gezet wat u er aan kunt doen om te zorgen dat klantinzicht ook binnen uw organisatie succesvol wordt geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en managementkeuzes.

Alleen voor begunstigers