Verslagen bijeenkomsten

verslag

SWOCC WPO Multimedia: More = More? groot succes!

WPO Multimedia: More = More?

woensdag, 31 mei 2006

De Wetenschap-Praktijk Ontmoeting (WPO) van 31 mei 2006 werd geopend door Edith Smit met de volgende woorden: “Het gaat goed met SWOCC!” En dat blijkt wel: SWOCC heeft momenteel 151 begunstigers en de zaal was overvol met bijna 200 aanwezigen. In alle opzichten dus een record.


Tom van Hulst (Plus Communicatie) beet het spits af. In zijn presentatie beschreef hij één van de eerste multimedia-effect onderzoeken in Nederland. De belangrijkste conclusie was dat de destijds verkregen inzichten in het tegenwoordige medialandschap nóg belangrijker zijn geworden: “Toen was een multimedia-effect een planningsoptie, vandaag de dag is het bittere noodzaak.”

Hierna nam Fred Bronner (UvA en Veldkamp/ TNS NIPO) het woord, als schrijver van de SWOCC publicatie Multimediasynergie in reclamecampagnes, volledig op de hoogte van het onderwerp. “We moeten eigenlijk al niet meer spreken van multimediaal, maar over super-multimediaal. Prijswinnende campagnes zetten tegenwoordig tussen de 7 en 10 mediumtypen in”, aldus Fred Bronner. De presentatie eindigde met een toelichting op de tien, door Fred geformuleerde, vuistregels voor multimediacampagnes.

Na de pauze was het woord aan Arie den Boon (Daphne Communication Management). In zijn presentatie werd in zeven stappen aangegeven hoe de kwaliteit van multimediale campagnes kan worden vastgesteld en beoordeeld met behulp van benchmarks uit een geïntegreerde database. Zijn conclusie: “Over de effectiviteit van synergie bestaat geen twijfel, maar synergie moet je maken, die komt niet vanzelf.”

Irena Petric (NOM) opende haar presentatie met de teleurstellende woorden: “Ik mag jullie vandaag eigenlijk niets vertellen…”. Wel gaf ze een sneak preview van de achtergronden van het onderzoek ‘NOM Channel Planning’, dat tevens een softwaretool is die als hulpmiddel kan dienen bij strategische mediumplanning. De tool biedt ondersteuning in het proces van mediumtypenkeuze, op basis van kwantitatief onderzoek onder consumenten en media-experts. Bijzonder in dit kader is dat de gegevens niet alleen aan mediabureaus en adverteerders ter beschikking worden gesteld, maar ook aan media-exploitanten.

De middag werd afgesloten met een wervelende duo-presentatie van John Faasse en Karin Schut (Kobalt). Aan de hand van een quizconcept waarbij het publiek actief werd betrokken, maakten ze duidelijk dat multimedia-inzet een factor van belang is, maar dat voorzichtigheid geboden dient te worden. “Er zijn wel theorieën, er zijn wel wat versnipperde cases, maar harde feiten ontbreken.” Beiden lieten zien wat er allemaal bij komt kijken willen we in de toekomst daadwerkelijk multimedia-effecten kunnen aantonen. Met andere woorden: in hoeverre zijn multimedia bereikseffecten en multimedia synergie-effecten verantwoordelijk voor het slagen van een reclamecampagne?

Media