Verslagen bijeenkomsten

verslag

Uitblinkers in MVO: de toekomst is Flocking

WPO Mens, Milieu & Meerwaarde

dinsdag, 16 februari 2010

Mens, Milieu & Meerwaarde. Nut en noodzaak van MVO is de nieuwste SWOCC-publicatie met toonaangevende adviezen voor iedere organisatie die zich op wat voor manier dan ook bezighoudt met MVO. Half maart zal het rode boekje in hard copy verschijnen. Afgelopen dinsdag 16 februari 2010 lichtte SWOCC alvast een tipje van de sluier op hoe je als bedrijf met MVO om moet gaan.

De bijeenkomst werd ingeluid door Marjolein Moorman, directeur van SWOCC. Zij heette de geïnteresseerden in de zaal welkom en startte de bijeenkomst met de terechte opmerking dat de vraag allang niet meer is óf MVO tot meerwaarde leidt, dat weten we al, maar dat de vraag veel eerder is: Hoe ga je er als bedrijf mee om?

Hier geeft Marjolein Doets, auteur van de nieuwste SWOCC-publicatie een uitgebreid antwoord op in haar presentatie. Uit haar onderzoek blijkt dat niet iedere organisatie even soepeltjes omgaat met MVO. Zo zijn er bedrijven die er helemaal niet aan doen omdat ze het nut niet inzien. Of ze zien het nut wel, maar weten niet hoe ze hier invulling aan moeten geven. Marjolein noemt hen de ‘achterblijvers’. Naast achterblijvers zijn er ook zogenaamde ‘hypocrieten’. Dit zijn bedrijven die roepen dat ze aan MVO doen, terwijl dit in werkelijkheid helemaal niet het geval is of in veel mindere mate dan wordt beweerd. Dan zijn er nog de ‘zwijgers’. Deze bedrijven doen aan MVO, maar brengen dit liever niet naar buiten bijvoorbeeld uit angst dat het bij de consument in het verkeerde keelgat schiet. Ten slotte zijn er bedrijven die én invulling weten te geven aan MVO én dit op een juiste manier weten te communiceren: de ‘uitblinkers’. Vraag die dan rest is hoe MVO te implementeren en hoe er over te communiceren. Marjolein gaf de bezoekers een concreet handvat door de vijf stappen van het implementatieproces uiteen te zetten en vervolgens 10 do’s en don’ts te geven voor wat betreft de externe communicatie over MVO.

Deze stappen en do’s en dont’s kwamen ook aan bod in de twee praktijkcases. Zo vertelde Geanne van Arkel hoe het komt dat InterfaceFLOR, een tapijttegelfabrikant, tot meest duurzame bedrijf van de wereld is uitgeroepen. “MVO zit in de genen van het bedrijf” vertelt zij, “en zowel de implementatie en de communicatie van MVO zijn bij InterfaceFLOR inmiddels een natuurlijk onderdeel van de organisatie”. Innovatie en ideeën van individuele medewerkers zijn in constante ontwikkeling en leiden tot eco-efficiency, oftwel duurzaamheid. Geanne bestempelt InterfaceFLOR dan ook als een uitblinker en ziet geen reden om niet open te zijn over hun aanpak wat betreft MVO.

Heel anders ligt dit bij KLM. Annebeth Wierenga, verantwoordelijk voor het MVO-beleid binnen KLM, categoriseerde KLM tot ‘soms bewuste zwijger’. “Als sterk vervuilend bedrijf was er veel twijfel bij KLM om over duurzaamheid te communiceren”. Ze benadrukt dat sommige MVO aspecten van KLM bewust buiten beschouwing worden gelaten. Toch laat Annebeth zien, dat ook bij een luchtvaartmaatschappij communiceren over MVO meerwaarde kan bieden. “En is het niet de rol van een opinieleider, wat KLM zeker is, om duurzaamheid op die manier ook onder de aandacht te brengen?”.

De middag bracht nog meer. Jan Jonker, Universitair hoofddocent Verantwoord Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zette de zaal aan het denken met zijn wetenschappelijke visie op het onderwerp. Vijftien jaar kennisverzameling en –verspreiding over MVO maakt hem een ware deskundige op MVO-gebied. ‘Transitie’ was de kern van zijn betoog. Volgens hem wordt de toekomst niet getekend door kleine aanpassingen in het denken over MVO, maar zal er een ware revolutie optreden waarbij het draait om transformatie, innovatie en netwerken. Sociale netwerken zullen hier een belangrijke rol in spelen. Er zijn veel mensen die heel veel weten van MVO, maar het probleem is dat zij veelal afzonderlijk van elkaar opereren. Sociale netwerken bieden de mogelijkheid deze mensen samen te brengen, waardoor echte vooruitgang kan worden geboekt. Nieuwe media en innovatieve denkers op het gebied van duurzaamheid: dat is de combinatie die MVO naar een volgend level zal brengen. Jan noemt dit principe ‘flocking’: het maken van ongewone combinaties om de wereld een stukje vooruit te helpen.

De middag werd afgesloten met een levendige discussie onder leiding van Rupert Parker Brady, communicatieadviseur en initiatiefnemer van De Duurzaamheidsdialoog. Hij legde de verschillende sprekers vragen voor die via Twitter of face-to-face konden worden gesteld. Daarnaast confronteerde hij de zaal met een aantal advertenties waarin MVO centraal stond. Vraag hierbij was of MVO op een juiste wijze was gebruikt, of juist was misbruikt. Met andere woorden: Betrof het een advertentie van een uitblinker of hypocriet? De meningen waren verdeeld en het gesprek zette zich voort bij de borrel: een uitgelezen kans om verder te flocken!

Marjolein Doets: Nut en noodzaak van MVO from SWOCC

 

Media