rood boekje

Reclamestrategieën

Publicatiedatum: 20 | 10 | 1998
Delen:
Publicatie nummer:9
Publicatie auteur(s):Kim Cramer


Theoretische onderbouwing

De reclamestrategie bepaalt voor een groot deel het succes en dus de effectiviteit van een reclamecampagne. Maar wat is een reclamestrategie nu eigenlijk precies? Welke verschillende strategieën zijn er te benoemen? En wat zijn de contextvariabelen op basis waarvan reclamestrategieën worden toegepast?

Praktische relevantie
In deze publicatie wordt het begrip reclamestrategie als volgt gedefinieerd: ‘Een reclamestrategie is een combinatie van de elementen reclamedoel, doelgroep, reclamewerkingsmodel en creatief platform. Bij de ontwikkeling van een reclamestrategie wordt per element een keuze gemaakt: welk effect wordt gewenst (reclamedoel), wie moet worden bereikt (doelgroep), welk reclamewerkingsmodel wordt gehanteerd en welke boodschap wordt verzonden (creatief platform)?’

De verschillende elementen waaruit een reclamestrategie bestaat (reclamedoel, doelgroep, reclamewerkingsmodel en creatief platform) worden in dit onderzoek stuk voor stuk behandeld en uiteindelijk met elkaar in verband gebracht. Zo wordt aan de hand van ‘De Reclame Respons Matrix’ besproken wat voor reclamedoelen of reclame-effecten er zijn na te streven. Met betrekking tot het vaststellen van de doelgroep wordt een overzicht gegeven van verschillende segmentatiemethoden. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle reclamewerkingsmodellen die in de literatuur zijn terug te vinden. En er wordt een overzicht gegeven van hoe een creatief platform is op te bouwen door middel van verschillende inhoudelijke categorieën (bv. ‘basisinformatie over het product of merk’, ‘het presenteren van een nieuwe eigenschap et cetera). Tot slot wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle factoren die de reclamestrategie beïnvloeden. Onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe contextvariabelen.

Deze publicatie biedt de lezer inzicht in wat een reclamestrategie precies is, waaruit deze is opgebouwd en welke factoren er op van invloed zijn. Het is een gedegen en theoretisch onderzoek, met veel overzichten, indelingen, inventarisaties en categorisaties van alle onderdelen van de reclamestrategie. Dit kan reclamemakers helpen bij het formuleren van betere strategieën. Een meer praktische inslag in het formuleren van reclamestrategieën komt aan de orde in publicatie 13, waarin Kim Cramer orde en duidelijkheid tracht te scheppen in welke strategieën het best in welke situatie kunnen worden gebruikt.

Wil je meer weten over reclamestrategieën en reclamewerking, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.