rood boekje

Reclamemakers aan het woord over reclamestrategieën

Publicatiedatum: 14 | 05 | 1999
Delen:
Publicatie nummer:13
Publicatie auteur(s):Kim Cramer


Theoretische onderbouwing

Deze publicatie is het vervolg op SWOCC publicatie 9 ‘Reclamestrategieën’, waarin de theoretische aspecten van de reclamestrategie worden besproken. Dit onderzoek richt zich op de praktijk en geeft een ‘kijkje in de keuken van de reclamepraktijk’ op het gebied van de ontwikkeling van reclamestrategieën. Wat voor reclamestrategieën worden er in de praktijk gebruikt? Welke strategieën zijn het meest geschikt in bepaalde situaties? Wie bepaalt dat? En op basis waarvan?

Praktische relevantie
Dit praktijkonderzoek wijst uit dat strategieën meestal niet relevantie gestructureerd worden ontwikkeld, maar dat de strategiekeuze onder invloed staat van veel verschillende factoren. Daarbij blijkt dat factoren als de merkvisie, de bedrijfscultuur, de relatie tussen adverteerder en reclamebureau en intuïtie, een grotere invloed hebben op het strategisch proces dan factoren als marktpositie, product en concurrentie.

Anno 2000 blijkt er in de praktijk een omslag plaats te vinden. Reclamemakers ervaren een verbreding van het reclamevak, waarbij niet reclame alleen, maar het hele marketingtraject een grote rol speelt. Terwijl reclamemakers voorheen vooral reclamestrategieën ontwikkelden, wordt nu veel meer nadruk gelegd op de ontwikkeling van merk- en communicatiestrategieën.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat reclamestrategieën soms op gestructureerde, soms op minder gestructureerde wijze tot stand komen en dat specifieke situaties om specifieke strategieën vragen. Juist die specifiekheid van de situatie zorgt ervoor dat ieder nieuw probleem een strategisch proces vereist en er geen sprake is van het inzetten van strategie A in situatie 1 en strategie B in situatie 2.

Deze publicatie geeft de lezer vooral een goed beeld van hoe reclamestrategieën in de praktijk worden ontwikkeld en met welke factoren rekening moet worden gehouden. Het onderzoek heeft geen model of stappenplan opgeleverd van welke reclamestrategie in welke situatie moet worden gebruikt, maar levert de lezer vooral ‘feeling’ met de reclamepraktijk op.

Wil je meer weten over reclamestrategieën en reclamewerking, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.