rood boekje

Merkoriëntatie als succesrecept

Publicatiedatum: 16 | 02 | 2009
Delen:
Publicatie nummer:47
Publicatie auteur(s):Isabella Voskuyl

 

De laatste jaren neemt het merk een steeds centralere positie in binnen organisaties. De gedachte dat sterke merken van binnenuit worden gevormd, wint terrein. Organisaties geloven in de kracht van het merk en handelen hier ook naar. Eind jaren negentig wordt hiervoor de term marktoriëntatie geïntroduceerd. Omdat marktoriëntatie steeds belangrijker wordt geeft deze publicatie antwoord op de volgende vragen:

  1. Waar staan de bouwstenen van merkoriëntatie voor en waarom zijn ze belangrijk?
  2. Hoe scoren Nederlandse organisaties op de merkoriëntatie-index?
  3. In hoeverre vinden de bouwstenen van merkoriëntatie hun weerklank in de praktijk?
  4. Is de mate van merkoriëntatie ook in Nederland gerelateerd aan de financiële prestaties van een organisatie?
  5. Zijn de Nederlandse organisaties op te delen in verschillende groepen?

Theoretische onderbouwing
Merkoriëntatie staat voor ‘het inzien van het belang van een merk en hier vervolgens ook naar handelen’. Het is een bepaalde visie die zich vertaalt in een concrete strategie. Dit houdt in dat in een merkgeoriënteerde organisatie alle bedrijfsprocessen zijn afgestemd op de creatie, ontwikkeling en bescherming van het merk. Het merk stuurt dus de organisatie en niet andersom.

Praktische implicaties:

  • Sterk merkgeoriënteerde ondernemingen hebben betere financiële prestaties dan ondernemingen die niet, of in mindere mate merkgeoriënteerd zijn. Een merkgeoriënteerde organisatie ontstaat alleen niet vanzelf. Het is een evolutionair proces dat in stappen verloopt.
  • Voor iedere organisatie geldt dat zij zich kan ontwikkelen tot een organisatie waarbij alle bedrijfsprocessen zijn afgestemd op de creatie, ontwikkeling en bescherming van het merk. Merkoriëntatie vergt hierbij de nodige investeringen in termen van tijd, geld en aandacht.

Aan de hand van een stappendiagram kunnen organisaties vaststellen op welk niveau (sceptici, beginners, gevorderden of experts) het merkbeleid zich bevindt, waarna ze aan de hand van concrete adviezen hun merkbeleid kunnen aanscherpen. Wil je deze publicatie als leidraad gebruiken bij het opzetten van een merkgeoriënteerde organisatie, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.