rood boekje

In het kielzog van Giep Franzen

Publicatiedatum: 23 | 03 | 1999
Delen:
Publicatie nummer:12


Theoretische onderbouwing

Reclamewerkingsmodellen maken een belangrijk deel uit van de reclamestrategie. Het zijn veronderstellingen over de werking van reclame. Gebruik ervan maakt reclamemakers bewuster van de doelstellingen die zij nastreven, wat resulteert in effectievere reclame en betere evaluatiemogelijkheden. Om de werkingsmodellen te kunnen gebruiken, dient natuurlijk wel zekerheid te bestaan over hun realiteitsgehalte. In deze publicatie staat dan ook de vraag centraal wat het realiteitsgehalte is van de typologie van reclamewerkingsmodellen van Giep Franzen. Allereerst is empirisch onderzocht of de werkingsmodellen in de praktijk voorkomen en of deze ook de veronderstelde werking hebben (theorie wordt getoetst in de praktijk). Vervolgens is nagegaan welke werkingsmodellen in de reclamepraktijk centraal staan en in hoeverre deze overeenkomen met de typologie van Franzen (praktijk wordt getoetst aan de theorie).

Praktische relevantie
In deze publicatie wordt een reclamewerkingsmodel gedefinieerd als ‘een in de praktijk veronderstelde invloed van reclame op kennis, houding en keuzegedrag van de doelgroep ten opzichte van het merk op directe, korte of lange termijn (eindeffect) en de relatie hiertussen’. Op basis van beperkt onderzoek onder reclamemakers, maar vooral op basis van zijn eigen praktijkervaring en intuïtie, heeft Giep Franzen een typologie van reclamewerkingsmodellen ontwikkeld. Hij onderscheidt zeven modellen, die elke een andere doelstelling nastreven, variërend van directe verkoop tot het koppelen van emoties of waarden aan een merk: het salesrespons model, het persuasion model, het emotions model, het symbolism model, het relationship model, het awareness model en het likeability model.

Dit onderzoek bevestigt het bestaan van de reclamewerkingsmodellen van Giep Franzen. Beide studies vinden de werkingsmodellen in gelijke hoedanigheid terug in de praktijk. Er worden geen extra werkingsmodellen gevonden, wel wordt geconcludeerd dat verschillende modellen elkaar in de praktijk overlappen en dat ze naast elkaar worden gebruikt.

Deze publicatie is handig voor iedereen die zich met reclamestrategie bezighoudt. Het onderzoek geeft een wetenschappelijke onderbouwing van, en hiermee vertrouwen in de typologie van reclamewerkingsmodellen die door Franzen is ontwikkeld, wat de praktische toepasbaarheid ervan vergroot. Door de typologie kan beredeneerd worden gekozen voor bepaalde doelstellingen en kan achteraf doelmatig worden geëvalueerd.

Wil je meer weten over reclamewerkingsmodellen, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.