rood boekje

De gewapende consument

Publicatiedatum: 01 | 08 | 2011
Delen:
Publicatie nummer:56

 

Mensen staan niet altijd open voor persuasieve informatie, zoals reclame en voorlichting. Sterker nog, consumenten ervaren vaak een gevoel van weerstand en wapenen zich met verschillende strategieën om persuasieve boodschappen te weerstaan. Dit is een probleem voor adverteerders en voorlichters, omdat zij met hun boodschappen invloed willen uitoefenen op het gedrag en de houding van de ontvanger. Deze publicatie geeft daarom antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe ontstaat weerstand?
  2. Hoe moet je inspelen op de gewapende consument?

Theoretische onderbouwing
Mensen streven ernaar om hun eigen houding en opvattingen te beschermen. Hoe meer waarde iemand hecht aan zijn houding, des te krachtiger de weerstandgevoelens ten aanzien van beïnvloeding zijn. Er zijn drie redenen waarom mensen weerstand tegen persuasieve boodschappen ervaren en deze liggen vooral besloten in henzelf: 1) angst voor verandering, 2) verzet tegen misleidende informatie en 3) de aantasting van de keuzevrijheid ofwel autonomie. Weerstand ontstaat op deze manier vanuit een soort zelfbescherming. Er zijn veel verschillende weerstandstrategieën.

Praktische implicaties
Om de weerstand tegen persuasieve informatie te overbruggen, dienen zenders te anticiperen op de wapens van de ontvanger. Een drietal voorbeelden zijn:

  • Beïnvloeders kunnen het vermijdingsgedrag van consumenten tegengaan met behulp van gedwongen blootstelling.
  • Beïnvloeders kunnen proberen tegenargumenten van consumenten in hun boodschap zelf al te weerleggen.
  • Beïnvloeders kunnen inspelen op het gevoel van de ontvanger: Door de ontvanger van de boodschap een goed gevoel over zichzelf te geven of op te hemelen, biedt diegene minder weerstand aan persuasieve invloeden.

Deze publicatie geeft een overzicht van de weerstandstrategieën van ontvangers van persuasieve communicatie, en biedt een stappenplan voor adverteerders en voorlichters voor het overbruggen van deze weerstand. Wil je meer lezen over deze manier van beïnvloeden, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

 

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.