rood boekje

Brand Equity and Brand Value

Publicatiedatum: 31 | 05 | 2007
Delen:
Publicatie nummer:41
Publicatie auteur(s):Giep Franzen

 

De afgelopen jaren is de marketingwereld steeds meer aandacht gaan besteden aan wat sterke merken voor een onderneming kunnen betekenen. Brandmanagers zijn zich steeds meer gaan realiseren dat hun merken wellicht meer waarde hebben dan hun materiële bezittingen. Naast brand value is brand equity dan ook steeds interessanter en relevanter geworden. Deze publicatie geeft een up-to-date overzicht van het denken over brand equity en brand value. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is brand equity precies?
  2. Wat zijn de componenten?
  3. Hoe wordt brand equity geïmplementeerd in merkbeleid en -strategie?
  4. Hoe meet men het concept?
  5. Hoe verhoudt brand equity zich tot brand value?

Theoretische onderbouwing
Brand equity is een concept dat de relatieve sterkte van een merk aangeeft en hiermee van wezenlijk belang is voor de strategie van een merk. Het is een concept dat inzicht geeft in de mate waarin een merk, in vergelijking met de concurrentie, succesvol is in bepaalde componenten. Deze componenten kunnen worden opgesplitst in consumer brand equity en market brand equity.

Praktische implicaties:

  • De effecten van een merk op de marktpositie en de financiële resultaten van een bedrijf, hebben er in de laatste jaren toe geleid dat men is gaan inzien dat een sterk merk een belangrijk bezit is voor een bedrijf, en dus op de balans thuishoort.
  • In veel landen kan een merk echter niet op de balans worden opgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat merken immateriële goederen zijn. De waarde van deze ontastbare goederen is subjectief, en hierdoor lastig te bepalen.

Wil je meer weten over de waarde die een merk kan hebben, bestel dan hier de publicatie. Nog geen begunstiger? Neem dan contact met ons op. hier

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.