Alumni

Tatiana Domingues Aguiar

Dr. Tatiana Domingues Aguiar werkt als universitair docent Corporate Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2015 presenteerde Tatiana aan de CNAM in Parijs haar onderzoek naar de samenwerking en betrokkenheid van werknemers die deelnemen in online communities. Zij onderzocht in hoeverre werknemers beïnvloed worden door het gebruik van samenwerkings-tools wanneer zij online communities creëren en hun collectieve activiteiten organiseren.

Tatiana is verder geïnteresseerd in change management, employee engagement en digital collaboration.

Samen met Eva van Reijmersdal schreef zij SWOCC-publicatie 76 over Influencer Marketing.

Contact

SWOCC publicaties