Alumni

Marjolein Moorman

Van 2006 tot 2010 was Marjolein Moorman directeur van SWOCC. Onder haar leiding maakte de stichting een flinke groei door, zowel wat betreft het aantal publicaties als het aantal begunstigers. Ze droeg het directeurschap in 2010 over om zitting te nemen in de Amsterdamse gemeenteraad. Marjoleins onderzoeksspecialismen zijn mediaplanning, merkencommunicatie, reclame-effectiviteit en politieke communicatie.

SWOCC publicaties