Marieke Fransen

Marieke Fransen is universitair hoofddocent persuasieve communicatie aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Universiteit van Amsterdam. Haar eigen onderzoek gaat over weerstand ten opzichte van persuasieve communicatie.

Zij leverde als co-auteur een belangrijke bijdrage aan het SWOCC-onderzoek naar reclamevermijding.

SWOCC publicaties