Publicaties

64

Waarden aan het werk

Dr. Joost Verhoeven & dr. Claartje ter Hoeven

Waarden vormen niet alleen het fundament van organisatiemerken, maar zijn ook een belangrijke drijfveer voor het gedrag van medewerkers. Terwijl het deze medewerkers zijn die de merkpropositie waar moeten maken, is in onderzoek tot op heden weinig aandacht besteed aan hun waarden.

In deze publicatie wordt een brug geslagen tussen werkwaarden van medewerkers en organisatiemerkwaarden. De auteurs presenteren het SWOCC merk- en werkwaardeninstrument. Hiermee wordt de wederkerige relatie tussen organisatiemerkwaarden en werkwaarden onderzocht. Daarnaast kijken zij hoe congruentie tussen beide waarden de medewerkersbetrokkenheid en identificatie met de organisatie beïnvloedt. De publicatie eindigt met aanbevelingen om waarden effectief in te zetten voor merk- en personeelsmanagement.

Alleen voor begunstigers