Publicaties

9

Reclamestrategieën

Dr. Kim Cramer

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan reclamestrategieën. De reclamestrategie bepaalt voor een groot deel het succes en dus de effectiviteit van een reclamecampagne. In deze publicatie wordt allereerst antwoord gegeven op de vraag wat een reclamestrategie precies is. Vervolgens worden de elementen beschreven waaruit een reclamestrategie bestaat (doel, doelgroep, reclamewerkingsmodel en creatief platform.

Hiernaast wordt een overzicht gegeven van de factoren in de omgeving van de reclamestrategie die invloed hebben op de keuzen die tijdens de strategie-ontwikkeling worden gemaakt.