Publicaties

13

Reclamemakers aan het woord over reclamestrategieën

Dr. Kim Cramer

Deze publicatie vormt het tweede deel van ‘Reclamestrategieën’. Het eerste deel met een literatuuroverzicht kwam uit 1998. In dit tweede deel worden de resultaten gepresenteerd van het empirische gedeelte. Door middel van expert-interviews, groepsinterviews en een analyse van bestaande reclamecampagnes wordt een ‘kijkje in de keuken van de reclamepraktijk’ gegeven op het gebied van de ontwikkeling van reclamestrategieën.

Naast gesprekken zijn veertig campagnes geanalyseerd. Zoals verwacht is er een logische samenhang tussen reclamestrategie en bepaalde contextvariabelen, zoals productsoort en merklevenscyclus. ‘Een kijkje in de keuken van de reclamepraktijk’ laat zien dat reclamestrategieën niet altijd even gestructureerd tot stand komen en dat specifieke situaties om specifieke strategieën vragen. Juist het eigene van de situatie zorgt ervoor dat ieder nieuw probleem een strategisch proces vereist en er geen sprake is van het inzetten van strategie A in situatie 1 en strategie B in situatie 2.

Alleen voor begunstigers