Publicaties

5

Reclame-irritatie

Prof. dr. Edith Smit & Drs. Natasja Dokter & Drs. Babs Smith

Nederland ergert zich aan reclame. Uit een onderzoek van de Consumentenbond (1995) over consumentenergernissen blijkt dat televisiereclame de grootste bron van ergernis is, groter dan bijvoorbeeld de stijging van de tarieven van het openbaar vervoer of de gemeentelijke belastingen. De schuld lijkt te liggen bij zowel de overvloed aan tv-commercials als de inhoud ervan.

In deze publicatie wordt allereerst het begrip ‘reclame-irritatie’ belicht vanuit theorieën over attitudes en emoties. Op basis van een vergelijking van verschillende studies worden vervolgens factoren besproken die van invloed zijn op reclame-irritatie. Ook wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van reclame-irritatie zoals deze uit onderzoek naar voren komen. Ten slotte worden kort de bevindingen naast elkaar gezet zodat duidelijk wordt in hoeverre reclame-irritatie zorgwekkend is en wat er aan te doen valt.