Publicaties

76

Influencer Marketing

Dr. Tatiana Domingues Aguiar & Dr. Eva van Reijmersdal

Influencer Marketing

De afgelopen jaren hebben ‘social influencers’ niet alleen de aandacht getrokken van het publiek, maar vooral ook van bedrijven. Het succes van influencers blijkt onder meer uit het overweldigend aantal volgers, likes, views, retweets, etc. Er valt tegenwoordig dan ook goed brood te verdienen met zulke online activiteiten. Sommige influencers hebben zelfs een celebrity status verkregen. Maar is influencer marketing geschikt voor jouw organisatie?

Om merken te helpen bij het begrijpen van influencer marketing en inzicht te geven in hoe het kan worden toegepast, zijn voor SWOCC publicatie 76 Influencer Marketing de ervaringen van merken, agencies, influencers en het publiek verzameld. Aan de hand van deze ervaringen worden de volgende vragen beantwoord: a) Wat is influencer marketing?; b) Wie is wie in influencer marketing?; c) Hoe gebruiken merken influencer marketing?; en d) Hoe kan je het beste een samenwerking met influencers aangaan?

De inzichten uit de publicatie worden samengevat in een handige influencer marketing checklist.

Lees het verslag van de bijeenkomst hier terug.

Alleen voor begunstigers