Uit de SWOCC Selectie

Hoe voorkom je ongewenst consumentengedrag?

Onno Maathuis

Consumentengedrag

Het gebeurt helaas nog veel te vaak dat consumenten liegen over hun leeftijd, illegaal films of muziek downloaden, een restaurant verlaten zonder de rekening te betalen, of zelfs producten stelen. Organisaties en ook werknemers gaan ten onder aan dit ongewenste consumentengedrag. Maar zolang consumenten het gevoel hebben dat de kans dat ze gepakt worden klein is, zullen ze dit gedrag blijven vertonen. Wat kan je doen tegen ongewenst consumentengedrag?

Ongewenst consumentengedrag bestrijden
Consumenten hanteren hun eigen principes over wat goed of fout is. Dit komt door de self-concept maintenance – consumenten kunnen alleen ongewenst gedrag vertonen zolang ze een positief zelfbeeld behouden – en de neutralisatietechniek – consumenten kunnen ongewenst gedrag voor zichzelf goedpraten.

Tips voor het bestrijden van ongewenst consumentengedrag’ bespreekt wat je als organisatie kan doen tegen ongewenst consumentengedrag, wanneer de kans dat de consument gepakt wordt klein is.

Ongewenst consumentengedrag ga je tegen door op de social norm in te spelen. Overtuig de consument ervan dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd door de samenleving. Benadruk daarnaast de nadelige gevolgen van ongewenst gedrag. En speel in op de morele identiteit van de consument door morele waarden – zoals eerlijkheid – te benadrukken.

Hier leest u meer over het bestrijden van ongewenst consumentengedrag.

‘Piraterij is een misdrijf’ een campagne uit 2004 tegen illegaal downloaden.