Publicaties

56

De gewapende consument

Drs. Doran van Veenendaal & Dr. Marieke Fransen & Prof. dr. Edith Smit

Beïnvloeding speelt een grote rol in het dagelijks leven. Maar mensen staan niet altijd open voor persuasieve informatie zoals reclame en voorlichtingsboodschappen. Sterker nog, consumenten ervaren vaak weerstandgevoelens en wapenen zich met verschillende strategieën om persuasieve boodschappen te weerstaan.

Deze publicatie geeft antwoord op drie vragen: Waarom bieden mensen weerstand tegen beïnvloeding? Welke strategieën hanteert men daarbij? En op welke manier kan een adverteerder/ voorlichter inspelen op deze gewapende consument? Door rekening te houden met weerstand en deze te verlagen, krijgt beïnvloeding meer kans. Kortom, deze publicatie biedt adverteerders/ voorlichters handvatten om hun gewapende doelgroep te identificeren, te begrijpen en te beïnvloeden door rekening te houden met weerstand.

Alleen voor begunstigers