kennisbank item

De invloed van negatief nieuws op corporate merkreputatie

Publicatiedatum: 16 | 04 | 2020
Delen:

De coronacrisis is en wordt naast een maatschappelijke en economische crisis, ook een crisis op het niveau van individuele bedrijfsmerken – dat hebben organisaties als KLM en HEMA op hun eigen manier al ondervonden. Crises zijn reëel, maar worden mede vormgegeven door mediaberichtgeving. Negatief nieuws kan de reputatie van een merk ernstige schade toebrengen, omdat de meeste stakeholders hun informatie over bedrijfsmerken uit de media halen. Waarom heeft negatief nieuws zoveel impact? En wat kan je er als merk tegen beginnen?

Waar gaat deze blog over?

  • Het meeste nieuws over bedrijfsmerken is negatief
  • Negatief nieuws heeft meer invloed dan positief nieuws
  • Proactief gebruik van nieuwswaarden en goede mediarelaties zouden kunnen helpen
  • Een goede reputatie is een buffer tegen negatief nieuws


Onderzoek
Nieuws is geen afspiegeling van de werkelijkheid. Negatieve ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn gemiddeld genomen oververtegenwoordigd op de media agenda. Niet alleen verkoopt negatief nieuws beter, het heeft ook meer impact op het publiek. De zogenoemde negativiteitsbias gaat dus niet alleen op voor journalisten, maar ook voor consumenten van het nieuws. Er is, zogezegd, een asymmetrische invloed als het gaat om positief versus negatief nieuws. Communicatiewetenschapper Stuart Soroka heeft tenminste twee theoretische verklaringen voor dit verschil (zie video hieronder). De eerste verklaring komt uit de evolutiebiologie en stelt dat we als mens geleerd hebben dat het voor het verhogen van de overlevingskans belangrijk is om meer aandacht te hebben voor negatieve dan voor positieve informatie. Daarom zijn we vatbaarder geworden voor negatieve info. Een tweede verklaring leert dat we mogelijk standaard eerder marginaal positieve dan negatieve verwachtingen hebben bij nieuwe informatie. Als dat zo is, dan krijgt een negatieve ‘correctie’ van die aanname logischerwijze meer impact.

De tekst loopt door onder deze video over ‘negatief nieuws’.

Onderzoek
Ook in ons eigen onderzoek naar de invloed van negatief nieuws op de reputatie van bedrijfsmerken werd een sterkere invloed van negatief nieuws gevonden. In onze studie waarin we nieuws over twaalf grote bedrijfsmerken op individueel niveau linkten aan een panelstudie met 3,270 Nederlanders, vonden we dat de impact van negatief nieuws op merkreputatie drie keer zo groot was dan de invloed van positief nieuws.

Wat kan een merk beginnen tegen negatieve media-aandacht?
Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en afhankelijk van velerlei factoren. Uit onderzoek op het gebied van agenda en frame building komen drie mogelijke aanknopingspunten naar voren. Ten eerste, wanneer je als merk negatieve media-aandacht of crisisnieuws verwacht, dan lijkt het verstandig om een proactieve strategie te kiezen; dus zelf het initiatief nemen om een problematische situatie of ontwikkeling te framen. Ten tweede kan daarbij het communicatieve gebruik van zogenoemde nieuwswaarden helpen. Dat zijn elementen in een verhaal of bericht die het waarschijnlijker maken dat een item door nieuwsmedia geselecteerd zal worden. Berichten van merken die informatie zelf (deels) negatief framen worden bijvoorbeeld eerder opgepikt door nieuwsmedia. Dat klinkt misschien onwenselijk, maar wanneer je als merk negatieve aandacht verwacht kan dit mogelijk een strategie zijn om legitimiteit te waarborgen, controle uit te oefenen en nuance in te brengen. Ten derde, blijkt dat een goede relatie tussen communicatieprofessional en journalist de inbreng van het merk in de manier waarop nieuws over het merk geframed wordt kan vergroten.

Tot slot, is de wellicht meest zinvolle oplossing er een voor de lange termijn. Een goede reputatie kan een waardevolle buffer zijn voor negatief nieuws. Onze data suggereren dat impact van negatief nieuws minder groot is voor bedrijfsmerken met een betere reputatie. Hier luidt de boodschap dus: wie zich wil wapenen tegen negatief- en crisisnieuws moet investeren in een goede reputatie.

Meer weten? Dit artikel is gebaseerd op onder meer de volgende publicatie:
Jonkman, J.G.F., Boukes, M., Vliegenthart, R., & Verhoeven, P. (2019). Buffering Negative News: Individual-level Effects of Company Visibility, Tone, and Pre-existing Attitudes on Corporate Reputation. Mass Communication and Society, 23(2), 272-296. Je vindt het artikel hier.

Over de auteur

Dr. Jeroen Jonkman is universitair docent corporate communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR).

Mail mij 1x per maand een update over merken, marketing en communicatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.