Publicaties

41

Brand Equity and Brand Value

Principles, measurement and management

Prof. Giep Franzen

De afgelopen twee decennia is het belang van brand equity binnen de marketingwereld sterk toegenomen. Exclusief voor haar begunstigers publiceert SWOCC daarom het nieuwste boek van Giep Franzen over dit onderwerp.

Brandmanagers beginnen zich steeds meer te realiseren dat hun merken wellicht meer waarde hebben dan hun materiele activa. Brand equity, de invloed die een merk uitoefent op het (koop-) gedrag van relevante stakeholders, is dan ook steeds interessanter en relevanter geworden.
In publicatie 41 besteedt SWOCC aandacht aan dit concept. Auteur Giep Franzen geeft in dit Engelstalige boek een zo volledig mogelijk beeld van brand equity. Wat is brand equity precies? Uit welke onderdelen bestaat brand equity? Hoe wordt brand equity geïmplementeerd in merkbeleid en strategie? Hoe wordt het concept gemeten? En hoe kan brand equity worden afgezet tegen brand value? In de jongste SWOCC-uitgave, die begin juni 2007 is verschenen, worden deze vragen beantwoord.

Alleen voor begunstigers