rood boekje

Werking van humor in kaart gebracht

Publicatiedatum: 19 | 12 | 2004
Delen:
Publicatie nummer:29
Publicatie auteur(s):Elzemieke Olsthoorn


Theoretische onderbouwing

Terwijl in publicatie 27 ‘De logica van likeability’ inzicht werd gegeven in gewaardeerde reclame, richt deze publicatie zich op een specifiek onderdeel van likeability, namelijk grappige reclame. Humor kan gezien worden als middel om likeability mee op te wekken en wordt door reclamemakers veelvuldig toegepast. Maar in hoeverre heeft humoristische reclame meerwaarde boven niet-humoristische reclame? In deze publicatie is niet alleen de invloed van humor op verschillende communicatiedoelen belicht, maar ook de invloedsfactoren die een mediërende rol hebben bij de werking van humor. Welk soort humor sorteert bijvoorbeeld het meeste effect en waar en hoe vaak kan humoristische reclame het best worden ingezet? Welke productsoorten lenen zich voor humorgebruik en voor welke doelgroepen is humor het meest geschikt?

Praktische relevantie
Humor wordt in deze publicatie gedefinieerd als ‘het vermogen om van onverwachte situaties, waarin twee of meer begrippen voorkomen die op een bepaalde manier elkaars tegenpool zijn, of die voor twee of meer interpretaties vatbaar zijn, het lachwekkende te kunnen inzien’. In veel commercials wordt humor verwerkt, maar hoewel humor in reclame door veel mensen wordt gewaardeerd, wil het nog niet zeggen dat men hierdoor ook sneller het geadverteerde merk aanschaft. Of humoristische reclame effectief is, is afhankelijk van de doelstelling die met de reclame wordt nagestreefd.

Algemeen kan worden geconcludeerd dat humoristische reclame wel degelijk meer aandacht trekt. Het heeft tevens een positieve reclamewaardering tot gevolg, wat zich doorvertaalt naar een positieve waardering van het merk. Daarnaast bevordert humor wel het onthouden van een complete reclame-uiting, maar heeft het een dubieus effect op het onthouden van zowel de boodschap als de merknaam. Een oorzaak voor deze negatieve consequenties is dat humor de aandacht van de kijker geheel zou absorberen. De hersenen zijn zo druk bezig met het verwerken van de humoristische stimuli, dat er voor verwerking van merk en productinformatie geen plaats meer is. Humor draagt er dus niet aan bij dat consumenten het geadverteerde merk onthouden en herkennen wanneer ze bijvoorbeeld voor de schappen in de supermarkt staan.

Deze publicatie biedt de lezer een overzichtelijke bundeling van jarenlang humor onderzoek. Een publicatie die niet grappig is bedoeld en ook niet is bedoeld om creatieven tips te geven hoe ze een grappige reclame moeten maken, maar om inzicht te verschaffen hoe humor werkt, voor welke doeleinden grappige reclame met name effectief is en waar je voor moet oppassen bij het gebruik van humor in reclame.

Wil je meer weten over humor in reclame, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.