rood boekje

Tracking anno 2005

Publicatiedatum: 16 | 09 | 2005
Delen:
Publicatie nummer:33
Publicatie auteur(s):Renske van Oosterom

 

Theoretische onderbouwing
In 1996 publiceerde Mary Hoogerbrugge bij SWOCC al over tracking als methode voor het in kaart brengen en volgen van reclame-effectiviteit. Destijds was tracking een vrij nieuw fenomeen en was het uitvoeren van trackingonderzoek relatief duur, waardoor de methode nog niet echt van de grond kwam. In de laatste 10 jaar is er op tracking gebied echter een hoop veranderd. Toenemende reclamedruk, druk op mediabudgetten en mediaversnippering hebben gezorgd voor een verhoogde vraag naar tracking en ook technologische ontwikkelingen hebben sterke veranderingen in zowel de vraag als het aanbod teweeggebracht. Met het oog op deze ontwikkelingen vond SWOCC het tijd worden voor een update en startte een onderzoek naar het aanbod en de ontwikkelingen van tracking anno 2005.

Praktische relevantie 
Tracking is het constant meten van effecten van reclame op consumenten (op individueel niveau). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten tracking, te weten: reclametracking en merkmonitoring. Waar bij reclametracking de effectiviteit van reclameinspanningen centraal staan, wordt bij merkmonitoring de relatieve positie van het merk in de markt als uitgangspunt genomen.

In deze publicatie wordt een actueel en uitgebreid overzicht gegeven van het aanbod van tracking in Nederland. Bij de indeling van de aangeboden instrumenten is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen reclametracking- en merkmonitoringinstrumenten. Binnen deze categorieën is vervolgens een verdeling gemaakt tussen grotendeels gestandaardiseerde en in mindere mate gestandaardiseerde instrumenten. Naast deze indeling per categorie, is in een bijlage van de publicatie tevens een indeling van instrumenten per aanbiedend bureau opgenomen. Dit vanuit de gedachte dat ook de kwaliteiten van het aanbiedende bureau een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een trackinginstrument.

Deze publicatie is met name relevant voor adverteerders die gebruik maken (of willen maken) van tracking als methode om reclame-effectiviteit te volgen. De publicatie geeft een heldere introductie van het fenomeen tracking en een overzicht van de ontwikkeling die deze onderzoeksmethode de laatste jaren heeft doorgemaakt. Er wordt een checklist gegeven die als leidraad kan dienen bij het inrichten van een trackingonderzoek en het optimaal toepasbaar maken van de resultaten. Maar bovenal bevat de publicatie een handzame indeling van het trackingaanbod anno 2005, die adverteerders hulp kan bieden bij het maken van een keuze uit het enorme aanbod.

Wil je meer weten over tracking, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.