rood boekje

Sportsponsoring in beeld

Publicatiedatum: 30 | 05 | 2008
Delen:
Publicatie nummer:43
Publicatie auteur(s):Marjolein Doets

 

Vandaag de dag is sport zonder enige twijfel dé sector waar sponsoring het meest in is geaccepteerd en ontwikkeld. Hoewel de bedragen flink zijn toegenomen en het aandeel van sportsponsoring in het marketing- en communicatiebudget sterk is gegroeid, is het fenomeen sportsponsoring wetenschappelijk nog nauwelijks onderbouwd. Door de geringe theorievorming hebben bedrijven geen houvast wanneer zij overwegen in sportsponsoring te stappen. Veel bedrijven sponsoren tegenwoordig, maar gaat elk bedrijf hier ook op de juiste manier mee om? En wat levert het sponsorproject hen nu precies op? Omdat er nog vele vragen leven rondom het thema sportsponsoring geeft deze publicatie antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is (sport)sponsoring en welke deelgebieden worden onderscheiden?
  2. Wat is de rol van sportsponsoring in de marketingcommunicatiemix?
  3. Wat zijn de succesfactoren en valkuilen van sportsponsoring?
  4. Wat is het effect van sportsponsoring?
  5. Hoe is de effectiviteit van sportsponsoring te meten?

Theoretische onderbouwing
‘Wat levert sportsponsoring een bedrijf op?’ en ‘Hoe kan een sponsor dit meten?’ Dit blijken prangende vragen te zijn waar slechts weinig bedrijven het antwoord op weten. Het belang van effectiviteitsonderzoek wordt meer en meer erkend, maar slechts een aantal bedrijven handelt hier ook naar. Het blijkt dat verschillende sponsors ervan overtuigd zijn dat het sponsorproject veel oplevert, zonder daadwerkelijk de effecten te meten. Veel bedrijven gaan er zonder meer van uit dat sportsponsoring werkt. Het grootste probleem is echter dat veel bedrijven denken dat de effectiviteit van sportsponsoring niet meetbaar is, terwijl effectiviteitsonderzoek wel degelijk mogelijk is.

Praktische implicaties:

  • Om de effectiviteit van sportsponsoring te meten, is het in de eerste plaats van belang heldere doelstellingen op te stellen. Hier blijkt het vaak aan te ontbreken. Als de doelstellingen niet vooraf in kaart zijn gebracht, kan men achteraf ook niet evalueren of hetgeen dat bereikt is ook het gewenste resultaat is. De effectiviteit van sportsponsoring is dus afhankelijk van de mate waarin de sponsor zijn doelstellingen bereikt.
  • Vandaag de dag is het van belang dat een verantwoorde sponsorkeuze wordt gemaakt, heldere doelstellingen worden geformuleerd, een consistente strategie wordt bepaald en het rendement op de doelstellingen wordt achterhaald.
  • Sportsponsoring is een belangrijk en volwaardig marketingcommunicatie-instrument en dient ook zo te worden behandeld.

In deze publicatie worden acht succesfactoren van sportsponsoring uitgediept. Wil je deze ook gebruiken als leidraad voor het opzetten van sportsponsoring, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.