rood boekje

Reclamebriefing

Publicatiedatum: 28 | 02 | 2008
Delen:
Publicatie nummer:42
Publicatie auteur(s):Tamara van der Peet

 

De briefing, met als centraal document de brief, is een onderdeel in het campagneontwikkelingsproces. Een slechte briefing kan kostbaar (creatief) werk verspillen, resulterend in een moeizaam proces, verslechtering van verhoudingen tussen adverteerder en bureau en uiteindelijk slechte communicatieconcepten. Adverteerders en bureaus worstelen met de vraag hoe het briefingsproces zo efficiënt mogelijk kan verlopen en hoe het briefingsdocument zo goed mogelijk kan worden opgesteld. Deze publicatie geeft daarom antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe verloopt het briefingsproces in de praktijk?
  2. Wat is de rol en het belang van het briefingsdocument in campagneontwikkeling?
  3. Welke valkuilen en knelpunten kunnen worden geformuleerd met betrekking tot het briefingsproces en de brief?
  4. Hoe ziet een goede brief er uit?
  5. Op welke manier kan het briefingsproces in de praktijk worden verbeterd?

Theoretische onderbouwing
Het briefingsproces bestaat uit grofweg drie stappen, waarin het briefingsdocument mee evolueert. Ten eerste het briefen van het bureau, met als centraal document de opdrachtbrief. Het bureau wordt door de opdrachtgever zowel schriftelijk als mondeling aangestuurd. De tweede fase is de terugkoppeling van het bureau naar de adverteerder, vastgelegd in de debrief. Hiermee informeert het bureau de klant over de gekozen strategische route en wordt duidelijk of het bureau de wensen van de klant goed heeft begrepen. De derde stap is het briefen van creatie. met een heldere, kernachtige en inspirerende opdracht en de noodzakelijke mondelinge toelichting, geeft de creatieve brief het startsein voor het creatieve denkproces. Het geeft een kader aan waarbinnen de creatieve teams moeten denken en bewaakt de relevantie van de oplossingen.

Praktische implicaties:

  • Door de tijd te nemen om het proces goed op te starten en te investeren in een open samenwerking, kunnen er heel wat proberen worden voorkomen. Hierdoor voorkom je dat verschillende partijen niet op één lijn zitten, er geen overeenstemmingen is en uiteindelijk de creatieve concepten worden afgekeurd.
  • Het briefingsproces dient meer gezien te worden als een proces van co-creatie. Met nauwere samenwerking tussen alle partijen die als team op een opdracht samenwerken, gezamenlijk de brief opstellen en samenkomen op strategische momenten in het proces.

Met een Brief Toolbox (bouwstenen voor het opstellen van een goede brief), adviezen voor het ideale briefingsproces en tien gouden briefregels biedt SWOCC je een praktisch handboek waarmee je elk briefingstraject kunt doorstaan. Wil je ook een handboek voor het schrijven van een briefing, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.