rood boekje

Packaging design as communicator of product attributes

Publicatiedatum: 17 | 11 | 2016
Delen:
Publicatie nummer:5
Publicatie auteur(s):Iris van Ooijen

Ondanks het groeiende belang op de markt, wordt het packaging design nog te weinig bestudeerd in het wetenschappelijk onderzoek naar consumentengedrag. Hoewel het effect van expliciete verpakkingstekens op de waarneming van voedselattributen uitgebreid is bestudeerd, staat systematisch onderzoek naar het effect van ontwerpkenmerken van verpakkingen op de waarneming van voedselattributen nog in de kinderschoenen.

Dit proefschrift laat zien dat ontwerpelementen van verpakkingen, zoals vorm en kleur, op verschillende manieren invloed hebben op de conclusies va de consumenten over de kenmerken van voedselproducten. Zo wordt aangetoond dat een verpakkingsontwerp niet alleen een ‘vehicle’ is voor expliciete aanwijzingen zoals claims en logo’s, maar ook een communicatieve kracht bezit.

Wil je meer lezen over packaging design, bestel dan hieronder het proefschrift. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.