rood boekje

Merkbeheer: het merkmanagement van morgen

Publicatiedatum: 14 | 10 | 2014
Delen:
Publicatie nummer:66
Publicatie auteur(s):Daan Muntinga

 

Hoe beheers je een merk in continu veranderende marktomstandigheden waarin traditionele autoriteitsvormen zijn weggevallen en digitale technologieën de wereld continu veranderen? Planning, controle, simpelheid en een consistent merkbeeld over alle touchpoints lijken onmogelijke opgaven geworden. Deze publicatie geeft handen en voeten aan modern merkmanagement, houdt een pleidooi voor het merk beheren in plaats van beheersen, en biedt 10 concrete uitgangspunten hiervoor.

Theoretische onderbouwing
Vanuit de ontwikkeling in visies op merken en maatschappelijke trends wordt een moderne merkvisie neergelegd. Het conventionele merkdenken sinds de jaren ’30, waarin controle over en voorspelbaarheid van kennis, houding en gedrag van consumenten centraal stond, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een meer realistische kijk op maatschappij, merk en merkmanagement. In een moderne merkvisie is een merk in essentie dynamisch en beweegt het mee met maatschappelijke ontwikkelingen.

Vijf maatschappelijke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: de consument is ook marketeer, merkbezit is voor consumenten minder interessant en belangrijk, consumenten worden beschouwd als te beheersen datasets terwijl controle loslaten onvermijdelijk en noodzakelijk is, merken liggen onder een vergrootglas en moeten daarom responsief zijn, merken worden geacht hun verantwoordelijkheid te nemen jegens de samenleving.

Praktische implicaties

  • Merkmanagement blijft mensenwerk, beheren is goed, beheersen is slecht.
  • Een merkmanagementmodel communiceert ten onrechte beheersbaarheid.
  • Een merk is dynamisch en beweegt mee met de maatschappij.
  • Sterke merken zijn desondanks lange termijn-investeringen en geen quick fix voor een (tijdelijke) behoefte.
  • 10 uitgangspunten voor modern merkbeheer worden gegeven.

De publicatie geeft 10 uitgangspunten voor modern merkmanagement. Wil je deze uitgangspunten lezen, of wil je meer leren over merkbeheer en merkmanagement, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.