rood boekje

Mens, Milieu & Meerwaarde

Publicatiedatum: 17 | 02 | 2010
Delen:
Publicatie nummer:51
Publicatie auteur(s):Marjolein Doets

 

De maatschappelijke rol van ondernemingen en hun merken staat al jaren onverminderd hoog op de agenda. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven duurzaam ondernemen en ondernemingen willen in toenemende mate maatschappelijk verantwoorde initiatieven opzetten. Desondanks roept maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel MVO, in de praktijk nog vele vragen op. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat wordt er verstaan onder maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  2. Waarom besluit een bedrijf MVO op te pakken? Welke toegevoegde waarde kan MVO bieden aan bedrijven?
  3. Hoe kunnen bedrijven MVO in hun bedrijfsstrategie implementeren?
  4. Moet je als bedrijf over je MVO-beleid communiceren? Waarom wel, waarom niet? En zo ja, op welke manier?

Theoretische onderbouwing
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven naast het streven naar meerwaarde ook rekening houden met het effect van de activiteiten op het milieu en op de mensen binnen en buiten het bedrijf. Het gaat om het vinden van een balans tussen deze de drie kernaspecten people, planet en profit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid als wetgeving ontbreekt.

Er zijn grofweg drie verschillende redenen voor MVO: 1) omdat het hoort, vanuit een interne overtuiging, 2) omdat het moet, door druk van buitenaf bijvoorbeeld van stakeholders, 3) omdat het loont, als kansen worden ingezien zoals de aantrekkelijkheid als werkgever, kostenreductie, een goede reputatie, en het bevorderen van de bedrijfsprestatie bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe afzetmarkten.

Nadat er MVO-bewustzijn is gecreëerd, zijn voor de implementatie de volgende stappen van belang: 1) formuleren van een visie, 2) bepalen van aandachtsgebieden, 3) inbedden in de organisatie, 4) creëren van gedeelde verantwoordelijkheid, 5) communiceren, 6) monitoren en evalueren.

Organisaties hebben verschillende beweegredenen om wel of niet over MVO te communiceren met stakeholders. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat, mits goed geïmplementeerd, communiceren over MVO kan lonen.

Praktische implicaties

  • MVO is zeker een meerwaarde voor het merk, maar er bestaan altijd risico’s die een bedrijf niet kan beheersen wanneer zij extern communiceren over het MVO-beleid. Deze onzekerheid kan je verkleinen door eerst intern alle projecten goed in te bedden.
  • Wanneer deze MVO-projecten goed genoeg voelen, kan je er stap voor stap mee naar buiten treden. Geen overhaaste beslissingen dus, maar een weloverwogen strategisch MVO-communicatiebeleid.

Deze publicatie biedt een handzaam stappenmodel voor de implementatie van MVO. Daarnaast komt het communicatievraagstuk aan bod. Aan de hand van tien do’s en dont’s wordt besproken op welke manier bedrijven het MVO-beleid geloofwaardig kunnen communiceren. Wil je deze publicatie als leidraad gebruiken bij de implementatie van en communicatie over MVO, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.