rood boekje

Internet Advertising

Publicatiedatum: 16 | 01 | 2001
Delen:
Publicatie nummer:17
Publicatie auteur(s):Sheila de Lange


Theoretische onderbouwing

Internet is het snelst groeiende medium in de geschiedenis en ‘internetters’ vormen een zeer interessante doelgroep voor veel adverteerders. Alhoewel internet ten tijde van het verschijnen van deze publicatie steeds meer werd ontdekt als advertentiemedium, wisten adverteerders en planners nog steeds niet goed hoe zij het medium op waarde konden schatten. Deze publicatie geeft een overzicht van de mogelijkheden die internet adverteerders biedt. Aan de hand van drie veelgebruikte criteria binnen mediaplanning (communicatievermogen, kosten en bereik) zijn deze mogelijkheden onderzocht. Tevens is gekeken naar de meerwaarde die internetreclame de consument biedt ten opzichte van reclame in traditionele media, oftewel, hoe kijkt de consument er eigenlijk tegenaan?

Praktische relevantie
Aan de hand van een literatuurstudie, aangevuld met input uit de praktijk, wordt in deze publicatie een beeld geschetst van de reclamemogelijkheden van internet. Het medium wordt beoordeeld op vier criteria (communicatievermogen, kosten, bereik en waarde voor de consument). Heel algemeen kan worden gesteld dat internet, vooral door haar interactieve karakter, qua communicatievermogen een pluspuntje heeft boven andere mediumtypen. Het bereik van internetreclame is niet hoog en zeer gefragmenteerd, maar op internet hebben adverteerders wel de mogelijkheid om via targetingtechnieken hun reclameboodschap op specifieke doelgroepen te richten. Een ander groot voordeel van internet is dat bereiks- en effectiviteitsmetingen via internet heel makkelijk zijn. Internet is interactief, flexibel en biedt legio nieuwe reclamemogelijkheden. Adverteerders zijn in staat om de consument te vragen wat hij of zij wil en kunnen hierdoor beter inspelen op de behoefte van de consument. Voor de consument is het vervolgens weer een voordeel dat hij relevante en op hem toegespitste informatie krijgt.

Ondanks dat deze publicatie uitwijst dat de voordelen van adverteren op internet zwaarder wegen dan de nadelen en internet als een serieus reclamemedium kan worden gezien, staat internet advertising ten tijde van deze publicatie nog in de kinderschoenen. De nieuwe reclamemogelijkheden die het medium biedt, worden door adverteerders nog grotendeels onbenut gelaten. Adverteerders blijken nog te moeten leren om er op een effectieve manier mee om te gaan. Opgemerkt moet worden dat, door de snelle groei van internet als advertentiemedium, de zaken er vandaag de dag wellicht heel anders voorstaan. Niettemin bevat deze publicatie voor practici heldere inzichten en een beter begrip in hoe internet als advertentiemedium werkt en gebruikt moet worden. Het zet de voor- en nadelen van adverteren op internet op een rijtje, waardoor de afweging om het medium in te zetten voor een campagne beter gemaakt kan worden.

Wil je meer weten over het internet als advertentiemedium, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.