rood boekje

Internal Branding: een introductie

Publicatiedatum: 24 | 11 | 2003
Delen:
Publicatie nummer:26
Publicatie auteur(s):Anna Giling


Theoretische onderbouwing

Marketingcommunicatie kan bij de consument verwachtingen creëren door mooie beloften uit te spreken, maar merken ontstaan pas zodra die beloften daadwerkelijk worden nagekomen. Langzaam maar zeker ontstaat bij veel organisaties dan ook het inzicht dat naast de consumentenmarkt ook de markt van de eigen medewerkers van belang is. Dit zijn immers de mensen die het merk tot leven moeten brengen. Het interne merkbeleid moet evenveel aandacht krijgen als het externe merkbeleid. In de literatuur wordt echter niet vermeld hoe het interne merkbeleid kan worden vormgegeven. Ook wordt vaak niet vermeld welke factoren de slaagkansen van het interne merkbeleid bepalen. Met deze publicatie wordt dan ook geprobeerd een bijdrage te leveren aan het vergroten van deze kennis op het gebied van intern merkbeleid.

Praktische relevantie
Internal branding wordt in deze publicatie gedefinieerd als “een continu proces waarmee in het verlengde van merkidentiteit wordt getracht de houding en het gedrag van medewerkers aan te sturen. Internal Branding heeft als doel de merkwaarden van de organisatie intern zodanig te communiceren en door te voeren in de verschillende bedrijfsonderdelen en systemen van de organisatie, dat een positieve werkcultuur ontstaat en dat wat extern wordt beloofd, intern door medewerkers kan worden waargemaakt”. Het formuleren van een duidelijke merkvisie en merkmissie is een zeer belangrijke voorwaarde voor de medewerkers om hun rol als merkbouwers te vervullen. Met het MissieMotorModel als uitgangspunt is onderzocht aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van medewerkers merkbouwers te maken. Motivatie, stimulatie,
bekwaamheid en mogelijkheid behoren hiertoe. Ook is ingegaan op de communicatiemiddelen die kunnen worden ingezet ten behoeven van het interne merkbeleid.

Deze publicatie biedt de lezer een goede introductie in Internal Branding. Naast relevante theoretische inzichten, biedt het de practicus een schema met daarin 15 voorwaarden voor het opzetten van een succesvol intern merkbeleid. Een publicatie met het woord ‘introductie’ in de titel schept natuurlijk verwachtingen; in het voorjaar van 2006 zal dan ook het vervolg op deze publicatie bij SWOCC verschijnen. In deze publicatie gaat Anna Giling een stapje verder en beschrijft ze het thema Integrated Branding. Dit onderzoek richt zich niet op alleen interne of externe communicatie, maar gaat uit van het principe dat het merk alle ondernemingsactiviteiten moet aansturen.

Wil je meer weten over internal branding, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.